Laatste nieuws:
Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups

Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierups

De eikenprocesierups zorgde de voorbije jaren in mei en juni voor heel wat overlast op het openbaar domein. Om dit tegen te gaan zet het lokale bestuur van Wuustwezel volop in op een natuurlijke bestrijding. Het herstel van het ecologisch en biologisch evenwicht biedt immers de beste oplossing op lange termijn.

Een reeks van maatregelen

Vorig jaar en dit jaar werden tal van middelen ingezet om de natuur een handje te helpen. Zo werden in samenwerking met BuSo Berkenbeek een 300 mezennestkastjes opgehangen in tal van straten waar eikenbomen staan. Uit onderzoek is immers gebleken dat mezen de populatie processierupsen sterk kunnen inperken.
In verschillende straten werden ook houtwallen gemaakt. Deze bieden immers een schuilplaats voor tal van vogels, insecten en reptielen. Processierupsen overwinteren deels in de grond, en zo zijn er egels, salamanders,… die de poppen in de grond op eten.

Aanplant en anders maaien

In enkele straten werd bosgoed aangeplant. Ze bieden een schuilplaats voor vogels en de bloei van deze planten trekt ook tal van insecten aan die zo meehelpen in de strijd tegen de processierups. Omdat insecten en reptielen belangrijk zijn in de strijd tegen de processierups, zijn dediensten voor het maaien van de bermen overgestapt van een klepelmaaier naar een eco-maaier. Deze maaier werkt met een schijf die de kleine insecten en reptielen niet meer opzuigt, maar er over heen maait. Op die manier blijven ze in de bermen aanwezig.

Stro, bloemen en vleermuizen

Vorig jaar werd er al een test gedaan met stro rond de bomen. Dit jaar werd dit nog verder uitgebreid. Stro rond de bomen biedt nuttige insecten een directe bescherming zodat ze van dichtbij de processierups kunnen bestrijden. In tal van straten werd een mengsel van veldbloemen gezaaid. Ze trekken nuttige insecten aan en helpen de processierupsen te bestrijden. Dit jaar zullen er ook een 100 vleermuiskasten opgehangen worden. Vleermuizen vangen de mot die in augustus rond vliegt. Zo wordt voorkomen dat de mot eitjes legt en wordt de processierups onder controle gehouden.

80% minder rupsen

En uiteraard werd ook dit jaar een contract afgesloten met een aannemer voor het opzuigen van de rupsen op het openbaar domein. Van zodra de rupsen te zien zijn, wordt de aannemer ingeschakeld. Deze passeert meerdere keren bij dezelfde boom om zoveel mogelijk rupsen te vangen. Op deze manier kan op termijn de processierups voor 80 procent teruggedrongen. Helemaal uitroeien is zeker niet de bedoeling. De eikenprocessierups heeft immers haar plaats in het ecosysteem. Alleen mag ze het ecosysteem niet gaan overheersen.

Wat zeker niet helpt in de strijd tegen de eikenprocessierups

Wat zeker niet werkt in de strijd tegen de processierups zijn (biologische) bestrijdingsmiddelen. Je doodt dan immers ook de natuurlijke vijanden en het duurt jaren vooraleer er opnieuw nuttige insecten zijn. Zonder is inderdaad gezonder. Wat ook niet helpt is het aanbrengen van plastiek of folie rond de bomen. Plastiek en folie bieden immers geen natuurlijke bescherming tegen insecten. Ze hebben er niets aan, het schrikt vogels af en het belandt uiteindelijk in de natuur als zwerfvuil. Doe dus zeker geen krimpfolie rond de bomen, maar werk met natuurlijke materialen.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet