Muzikaal verjaardagsfeest in Putte

Muzikaal verjaardagsfeest in Putte

Putte is één dorp ondanks het feit dat het grondgebied zich verspreid over de gemeenten Stabroek en Kapellen langs Belgische kant en de gemeente Woensdrecht aan Hollandse zijde.

Muzikaal verjaardagsfeest in Putte2

In 1247 werd het grondgebied voor het eerst vermeld in diverse geschreven bronnen. Toen deed ene Hendrik Van Ettenhoven een aanvraag tot ontginning van turf in de streek en tegelijkertijd vroeg hij de toelating om er een parochie te mogen stichten. In 1648, bij de Vrede van Munster die het einde van de tachtigjarige oorlog betekende, werden de Zuidelijke en Noordelijke Nederlanden gescheiden en kwam de grens dwars door het dorp Putte te liggen. Ondanks dat voelden de inwoners van het dorp zich Puttenaars en van ‘de meet’ trokken zij zich niets aan. Trouwens, de grenspalen die momenteel nog altijd zichtbaar zijn duiden de grensstreep aan op dezelfde plek als toen.

Muzikaal verjaardagsfeest in Putte3

Groot Puts Orkest

Op het Douaneplein, net op die grens, werd afgelopen weekend de 775-ste verjaardag van het dorp gevierd met een ‘Concert zonder grenzen’. Fanfare De Volharding uit Putte (NL) nam het initiatief om eenmalig een Groot Puts Orkest te vormen met zowel ‘Ollanders’ als ‘Belzen’ en samen te concerteren om het verjaardagsfeest extra in de verf te zetten. Dirigent Erwin Eestermans kreeg daarvoor versterking van leden van fanfare de Verbroedering uit Stabroek en van de 34-ers uit Kapellen aan. Het Groot Puts Orkest, met meer dan 100 muzikanten, bracht sfeervolle muziek ondersteund door een gelegenheidskoor en door 30 leerlingen van basisschool Op Dreef uit Putte-Woensdrecht die speciaal voor deze gelegenheid een blaasinstrument leerden bespelen.

Muzikaal verjaardagsfeest in Putte4

Foto’s: © MLH

MLH

Facebook27
Twitter
Follow Me
Tweet