Laatste nieuws:
Mooimakers tegen sluikstort en zwerfvuil

Mooimakers tegen sluikstort en zwerfvuil

Zwerfvuil en sluikstorten, het kost de gemeente en andere overheden handenvol geld. Belastinggeld dat beter en nuttiger besteed kan worden.

Bovendien is ook de impact op het leefmilieu en op onze omgeving niet gering. Een groot deel van het zwerfvuil bestaat bovendien uit plastiek, petflesjes en drankblikjes. Producten die niet of slechts op zeer lange termijn afbreekbaar zijn. Dieren raken er daarenboven in verstrikt en het komt via het veevoeder in de magen van koeien terecht…

Essen ondertekende eerder reeds het charter van de Statiegeldalliantie. Die wil statiegeld invoeren op drankverpakkingen zoals PET-flesjes en drankblikjes. Jammer genoeg zwichtte de Vlaamse regering andermaal voor de lobby van de verpakkingsindustrie en werd de invoering ervan niet goedgekeurd. Veel Essenaren storen zich terecht aan afval dat achterblijft op straten, pleinen en andere openbare plaatsen. Het straatbeeld wordt er immers niet mooier door.

Extra aandacht in september

Essen doet al jaren veel inspanningen om sluikstort en zwerfvuil te verminderen. Denk maar aan de sensibiliseringscampagnes of het organiseren en ondersteunen van opruimacties zoals die van de Wildbeheerseenheid,… In september willen we nog een tandje bijzetten. Samen met andere diensten, zoals de politie, zullen we dan extra aandacht geven aan de handhaving van zwerfvuil en sluikstorten. Natuurlijk rekent de gemeente ook op de medewerking van de inwoners. Zie je ergens sluikstort of grote hoeveelheden zwerfvuil, dan wordt gevraagd om dat te melden via het meldingsformulier op www.essen.be. Ook de politie zal extra aandachtig zijn.

Toch willen we niet alleen optreden tegen sluikstort, maar zullen we ook aandacht besteden aan zwerfvuil dat jongeren achterlaten in de schoolomgeving. Deze actie zal eerder sensibiliserend zijn. We kiezen dus niet alleen voor een harde, maar vooral ook voor een positieve aanpak. Wie z’n afval correct in de vuilbak gooit, mag rekenen op een complimentje!

Registreer je als mooimaker

We kunnen in onze gemeente rekenen op meerdere vrijwilligers die zich engageren om in hun buurt het zwerfvuil op te ruimen, waarvoor wij hen enorm dankbaar zijn. Wil jij je ook inzetten om je buurt mee proper te houden, laat het dan weten aan de gemeentelijke milieudienst.. Zij zorgen voor fluovestjes, handschoenen, zwerfvuilzakken en knijpers. Je kan je ook aanmelden bij Mooimakers.be en je eigen gebied ‘claimen’ om proper te houden.

Samen houden we Essen proper.

Bron en foto: sp.a Essen

Facebook13
Facebook
Twitter
Visit Us