Laatste nieuws:
Moet je slecht uitgevoerde werken wel betalen

Moet je slecht uitgevoerde werken wel betalen?

Het is een scenario waar we liever niet aan denken, maar het kan iedereen overkomen die bouwt of renoveert: je bent niet tevreden met de uitgevoerde werken van een vakman. De taak is niet afgerond, de afwerking is niet netjes, of – erger nog- er is sprake van schade of fouten. Moet je dan als bouwheer de factuur betalen?

Wat zegt de wet?

Laten we meteen met de deur in huis vallen: nee, je bent niet verplicht om de factuur te betalen na slecht uitgevoerde werken. Juridisch heb je het recht om jouw verbintenis (de betaling) op te schorten tot de aannemer in kwestie zijn verplichtingen is nagekomen.

Let wel, een opschorting is tijdelijk. Je moet de aannemer de kans geven om zijn fouten recht te zetten. De termijn mag je zelf bepalen, zolang het maar redelijk blijft. Doet hij dit, dan ben je alsnog verplicht om de factuur te betalen. Weigert de aannemer om terug te komen? Of reageert hij niet op jouw vraag? Dan kan je via de rechtbank toestemming vragen om een andere aannemer aan te stellen (gerechtelijke vervanging). De kosten van deze nieuwe aannemer worden dan verhaald op de oorspronkelijke aannemer.

Je kan ook op eigen houtje een vervanger aanstellen (buitengerechtelijke vervanging), maar dit is niet zonder risico. Weet dat de aannemer steeds naar de rechtbank kan stappen, waarop een rechter moet oordelen of je correct hebt gehandeld. Meent hij van niet, dan kan je verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding.

Wat moet je doen?

Ben je niet tevreden van een bepaald werk? Dan is het belangrijk om zo snel mogelijk te reageren. Je moet de aannemer officieel in gebreke stellen. Geef met andere woorden schriftelijk aan dat je niet tevreden bent. Heb je al een factuur ontvangen? Stuur dan een brief of aangetekende brief waarin je deze protesteert.

Zeg in deze brief of e-mail duidelijk waarom je niet tevreden bent: zorg voor een gedetailleerde lijst van de gebreken. Geef de aannemer een redelijke termijn om zijn fouten recht te zetten en kondig ook jouw volgende stappen aan. Bijvoorbeeld: ‘als u nalaat om deze fouten binnen de veertien dagen te herstellen, dan zal ik een andere aannemer in dienst nemen om de problemen recht te zetten.’ Waarschuw de aannemer dat je de herstelkosten vervolgens in mindering zal brengen van het openstaande factuurbedrag. Weigert de aannemer om de herstellingen uit te voeren, dan kan je iemand anders aanstellen, gerechtelijk of buitengerechtelijk.

Zo snel mogelijk reageren met een aangetekende brief is de boodschap.

Documentatie is, met het oog op bewijslast, cruciaal bij een voorval zoals dit. Zorg steeds voor een duidelijke schriftelijke overeenkomst wanneer je een vakman in dienst neemt. Dat kan een contract zijn, maar ook een offerte of heldere e-mail. Neem altijd foto’s als je niet tevreden bent van de werken. Gaat het om een complexe situatie? Of betwist de aannemer jouw verhaal? Dan kan je een gerechtsdeurwaarder aanstellen om een stand van zaken op te maken.

Wat bij een vertrouwensbreuk?

Is er sprake van een zware fout? Of is het werk zo slecht uitgevoerd dat je niet meer met de aannemer wil samenwerken? Dan heb je als bouwheer het recht om de overeenkomst te beëindigen. Dit impliceert een ‘volledige restitutie’ of, vrij vertaald, een terugplaatsing naar de oorspronkelijke situatie: de aannemer moet zijn werken (in de mate van het mogelijke) ongedaan maken, jij hoeft de factuur niet te betalen.

Let wel, een dergelijke ontbinding vraagt een gegronde reden. Er moet echt sprake zijn van een zware wanprestatie. Net zoals bij een vervanging, kan je de overeenkomst via de rechtbank laten ontbinden (gerechtelijk) of op eigen houtje (buitengerechtelijk). Opnieuw: buitengerechtelijk handelen is niet zonder risico. Wil je de overeenkomst toch beëindigen? Reageer tijdig met een ingebrekestelling, documenteer de gebreken en laat je bijstaan door een advocaat.

Even recapituleren

Ben je niet tevreden van het werk van een aannemer? Geef de vakman via een schriftelijke ingebrekestelling de kans om zijn fouten binnen een welbepaalde termijn te herstellen. Eenmaal de gebreken verholpen zijn, ben je verplicht om de factuur te betalen.
Krijg je geen reactie of weigert de vakman? Dan kan je een vervanger aanstellen of de overeenkomst ontbinden. In het geval van een zware fout kan je ervoor kiezen om de overeenkomst meteen te ontbinden.
Wat je ook beslist, documenteer de fouten en waarschuw de aannemer op voorhand en schriftelijk van jouw plannen, zo sta je sterker als het tot een rechtszaak zou komen.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook10
Facebook
Twitter