Laatste nieuws:
Minister Weyts investeert  volop in scholenbouw in Kapellen en Brasschaat

Minister Weyts investeert volop in scholenbouw in Kapellen en Brasschaat

Het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen krijgt een subsidie van € 44.088,- om de school te helpen bij verbouwingen en vernieuwingsprojecten in de gebouwen aan de Engelselei in Kapellen. Concreet gaat het om afbraak, vernieuwbouw, verbouwingswerken, omgevingswerken en eerste uitrusting. Door de dichtbebouwde omgeving heeft de school helaas weinig uitwijkmogelijkheden om een volledige nieuwbouw neer te zetten.

In Brasschaat investeert de Dienst Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 807.028,-. De Steiner basisschool aan de Zwemdoklei ontvangt € 582.478,29 voor de bouw van een administratief gebouw. Het Mater Dei Instituut aan de Bredabaan 394 krijgt een subsidie van € 122.524,42 voor de gedeeltelijke renovatie van de blokken C en D en van de LO-ruimte. De basisschool Mater Dei ontvangt € 102.025,- voor de renovatie van de turnzaal en de elektrische installatie van het gebouw.

Financiële steun voor bouw- of verbouwingsprojecten

De Vlaamse Overheid investeert fors in schoolinfrastructuur. In deze regeerperiode wordt er € 3 miljard euro uitgetrokken, nog eens € 500 miljoen meer dan in de vorige regeerperiode, toen een inhaalbeweging werd ingezet. Schoolbesturen kunnen deze financiële steun goed gebruiken voor hun bouw- of verbouwingsprojecten. “Als ouders straks weer voor de schoolpoort staan, dan beseffen ze al te goed dat investeren in scholenbouw gelijkstaat met investeren in onderwijskwaliteit, in onze kinderen, in de toekomst”, zegt Minister Ben Weyts (N-VA).

Foto: © MLH

MLH