Laatste nieuws:
Mini-klimaatmars in Essen

Mini-klimaatmars in Essen

Het vijfde jaar verzorging van Don Bosco Mariaberg marcheerde vandaag van het stationsgebouw naar het gemeentehuis van Essen om hun klimaateisen af te leveren aan het schepencollege.
Naar analogie met de klimaatmarsen van Brussel, maar dan op lokaal niveau, willen zij politici doen inzien dat het klimaat en het milieu belangrijk is voor iedereen.

Via het evenement ‘Klimaatmars Essen’ op Facebook kondigden de leerlingen verzorging aan dat ze hun eisen voor een beter klimaat willen voorleggen aan het schepencollege. Ze riepen iedereen op om mee te wandelen naar het gemeentehuis en om voorstellen in te dienen. Rond 12.30 uur stonden aan het stationsgebouw een veertigtal leerlingen en sympathisanten met slogans op borden klaar om naar het gemeentehuis te gaan.

Pakket aan voorstellen voor een beter milieu

Luidkeels zingend marcheerden ze langs de Stationsstraat tot in de raadzaal van het gemeentehuis en hadden enkele concrete voorstellen voor het bestuur op papier:
-leenfietsen aan het station van Essen
-meer bomen
-een andere route voor schoolbussen zodat er brandstof kan worden bespaard
-openbare drinkkranen om drinkbussen te kunnen vullen
-uitbreiding openbaar vervoer zodat er ook buiten de schooluren naar Wildert of Wuustwezel kan worden gegaan
-twee maal per week Dikketruiendag
-herbruikbare bekers op feestjes en fuiven
-geen plakpalen meer en meer digitaal gaan
-veiligere fietspaden, vooral in de Stationsstraat en het kruispunt stationsstraat/Nieuwstraat
-meer openbare vuilnisbakken
-fluoacties
Heel wat leerlingen laten het niet bij deze actie en zullen morgen naar Brussel gaan. Zij kregen éénmalig toestemming van de schooldirectie om mee te betogen in onze hoofdstad.

De gemeente blijft zich inzetten voor een beter leefmilieu

Leerlinge Lotte Scheffer overhandigde de voorstellen voor een beter milieu aan burgemeester Gaston Van Tichelt. “Jullie voorstellen zullen we tijdens onze volgend schepencollege bespreken en wie weet kunnen we over enkele maanden sommige van jullie voorstellen realiseren”, aldus de burgemeester.

Het gemeentebestuur staat open voor alle voorstellen en is trots op het feit dat deze jonge mensen zo begaan zijn met de natuur en ons klimaat. Ze danken hen dan ook voor hun inzet.

Schepen van milieu Helmut Jaspers licht toe wat de gemeente al wel ondernomen heeft.
“Er werden al heel wat initiatieven genomen en er staan er nog op de planning. Zo werden gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen, werken we een systeem van autodelen uit, hebben we heel wat duurzaamheidspremies, vormen we dennenbossen om tot loofboombossen, zetten we in op extra fietspaden en bannen we het gebruik van pesticiden. De gemeente ontkent niet dat er nog veel werk op de plank ligt en blijft zich daarom inzetten om van Essen een nog gezondere plek te maken.”

Meer filmpjes en foto’s op https://www.instagram.com/2910essen/ en https://www.facebook.com/gemeente.essen/

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook48
Facebook
Twitter
Visit Us