Laatste nieuws:
Meer loon door verlaging van de BBSZ?

Meer loon door verlaging van de BBSZ?

Ben jij bij de gelukkigen? Dankzij de verlaging van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid, de BBSZ, zullen sommige werknemers op het einde van de maand netto méér overhouden dan voorheen.

Wat is de BBSZ

De BBSZ werd in 1994 door de toenmalige regering ingevoerd om de sociale zekerheid bijkomend te financieren. Kort samengevat wordt deze bijdrage berekend op het netto belastbaar inkomen per gezin dus niet individueel. Dit bedrag wordt vastgelegd bij de jaarlijkse belastingberekening en wordt via voorschotten op het loon, de zogenaamde maandelijkse inhoudingen, door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid geïnd. Het verschil tussen die inhoudingen en de definitieve bijdrage wordt, al naargelang de eindafrekening, dan teruggegeven of bijkomend geïnd.

Wat verandert er concreet

Met de geplande verlaging verandert er dus wel wat voor heel wat werknemers. Concreet wordt de bijdrage vanaf 1 april 2022 geleidelijk aan verlaagd en zelfs op termijn volledig afgeschaft. Dit hebben we te danken aan de mini-taxshift van de huidige regering die hiermee de koopkracht wil verhogen. In eerste instantie zullen vooral werknemers met een laag of middeninkomen hiermee hun financieel voordeel doen.

Wat brengt het jou op

De nieuwe berekening houdt nu rekening met het aanslagstelsel van de werknemer en maakt een onderscheid tussen werknemers die individueel belast worden of gemeenschappelijk omdat ze gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. Door de verlaging van het tarief van bepaalde inkomensschijven hou je dus, met wat geluk, netto meer over. Meer informatie kan je vinden via deze link.

Bron: Jobat.be
Foto: PxHere

Facebook2
Twitter
Follow Me
Tweet