Laatste nieuws:
Mazelen een steeds vaker voorkomende ziekte in Europa

Mazelen: een steeds vaker voorkomende ziekte in Europa

In de afgelopen jaren heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wereldwijd, maar ook in Europa, een toename vastgesteld van het aantal infecties en sterfgevallen die te wijten waren aan mazelen.

Hoewel in Europa het aantal personen die tegen mazelen gevaccineerd is (dankzij preventiecampagnes en/of een vaccinatieverplichting) zeer hoge cijfers haalt, is dit niet het geval in alle landen of gebieden.

Steeds meer risicolanden

In 2018 meldde de WHO 72 sterfgevallen in Europa die aan mazelen toegeschreven waren. Alleen al in de eerste 6 maanden van 2018 werden meer dan 41.000 infecties opgetekend in een groot aantal Europese landen, waaronder
-Oekraïne (> 23.000 gevallen)

Meer dan duizend gevallen in

-Georgië
-Griekenland
-Italië
-Servië
-Rusland
-Frankrijk (een kleine epidemie deed zich ook voor in Val Thorens in februari 2019)

En talrijke gevallen in

-Roemenië
-Duitsland
-België
-Hongarije
-Oostenrijk
-Spanje
-Zweden

In de meeste gevallen ging het om jonge kinderen, maar ook volwassenen behoorden tot de slachtoffers. De ziekte komt ook in andere delen van de wereld voor, in het bijzonder in Afrikaanse en Aziatische landen. De Verenigde Staten zijn in april 2019 eveneens getroffen geweest door een groot aantal gevallen.

Mazelen en reizen

Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte. Het is dus zeer belangrijk om te controleren of u gevaccineerd bent geweest voordat u op reis gaat, vooral als u met (zeer) jonge kinderen reist! Ter informatie: Europ Assistance opent jaarlijks 8 à 10% medische dossiers in het buitenland wegens infecties!
Laat u indien nodig zowat een zestal maanden vóór uw vertrek (eerste prik) vaccineren.

De vaccinatie

Een volledige vaccinatie houdt twee dosissen in (met een wachttijd van minimum 4 weken tussen de twee dosissen).

-In principe zijn personen die in België geboren zijn vóór 1965 gevaccineerd, aangezien vaccinatie toen verplicht was.
-Personen die geboren zijn sinds 1965 en die niet gevaccineerd zijn, slechts 1 dosis hebben gehad of het ziektebeeld niet hebben opgelopen, vormen een risicogroep. Neem in dat geval op met uw behandelende arts.
-In geval van twijfel kan een nieuwe vaccinatie overwogen worden.
-De vaccinatie is ook nuttig binnen de 72 uur na contact met een besmette persoon.

Het huidige vaccin beschermt tegen mazelen, bof en rubella (MBR). Deze vaccinatie biedt 95% bescherming en wordt tweemaal toegediend (idealiter een eerste maal op een leeftijd van ongeveer 12 maanden en een rappel op 18 maanden).

Oorzaken van mazelen

Mazelen is een ziekte veroorzaakt door een paramyxovirus, voornamelijk actief in de winter en de lente. Het is zeer besmettelijk, vooral door contact tussen mensen en via het speeksel. De symptomen zijn divers: koorts, conjunctivitis, oedeem van de oogleden, neusvocht, hoest, diarree, braken, buikpijn, … Onbehandeld kunnen deze symptomen leiden tot een oorontsteking, een keelontsteking, bronchitis, longcomplicaties of zelfs encefalitis. Besmette personen krijgen rode vlekken op hun gezicht en achter hun oren. Deze rode vlekken verschijnen later op andere delen van het lichaam. Witte vlekken verschijnen ook op de slijmvliezen aan de binnenkant van de wangen.

Hoe kan men zich beschermen?

Raadpleeg een arts bij de minste twijfel.

Naast de vaccinatiepreventie en curatieve maatregelen in geval van besmetting (medische behandeling), bestaat de beste preventie bij contact met besmette personen uit het volgende:

-Was uw handen regelmatig en doe het nauwkeurig
-Bedek de mond van besmette personen, gebruik een fysiologische zoutoplossing om hun neus te ontsmetten
-Gebruik wegwerpzakdoekjes
-Vermijd direct contact met zieke personen, was (of steriliseer) grondig de voorwerpen die zij hebben gebruikt of aangeraakt en neem een “quarantaine” in acht van minstens 5 dagen vanaf het begin van de ziekte.
-Zorg voor een regelmatige en doeltreffende verluchting van uw huis en de plaats waar de zieke verblijft.

Bron: Europ-Assistance.be
Foto: Pixabay

Facebook45
Facebook
Twitter
Visit Us