Laatste nieuws:
Marktbevraging domein Diesterweg

Marktbevraging domein Diesterweg

Al enkele jaren maakt de gemeente Kalmthout gebruik van de terreinen van Diesterweg. In 2013 zette de stad Antwerpen haar werking daar stop. Sindsdien heeft de gemeente het beheer van de buitenterreinen en enkele ruimtes op zich genomen. Zo wordt de gemeentelijke speelpleinwerking tijdens de zomermaanden op Diesterweg georganiseerd en ook de jeugdbewegingen kunnen de terreinen van Diesterweg gebruiken voor hun werking.

De stad Antwerpen is eigenaar van Diesterweg en is op zoek naar een geschikte erfpachter. Daarvoor organiseert de stad een marktbevraging. Het domein Diesterweg heeft een oppervlakte van 52.000m². Naast de verschillende gebouwen zijn er ook drie speelweides, een fietsparcours en een minigolfterrein.

Ook in de toekomst kan het domein alleen gebruikt worden voor onderwijs, speelpleinen, jeugdverenigingen, bosklassen, kinderopvang en/of gelijkaardige activiteiten voor zover die bijdragen aan het welzijn van de jeugd, zonder discriminatie tussen de begunstigde kinderen. De gemeente Kalmthout wil de lokale verankering op het domein Diesterweg in de toekomst kunnen behouden.

Wil je de stad adviseren over een mogelijke exploitatie van het domein? Vul dan vóór 26 oktober de vragenlijst in die je vindt op www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/marktbevraging-domein-kalmthout.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook8
Facebook
Twitter
Visit Us