Laatste nieuws:
Marcel Verbruggen is niet meer
natuurbeschermer van het eerste uur, Marcel Verbruggen

Marcel Verbruggen is niet meer

Marcel Verbruggen is gisteren, vrijdag 8 januari, op 95-jarige leeftijd overleden. Vzw Red de Voorkempen werd in 1969 opgericht onder impuls van deze bekende cineast bij de openbare omroep. Het ontstaan van Red de Voorkempen gaat terug tot eind jaren 1960, de periode waarin overal in Vlaanderen nieuwe lokale milieuactiegroepen ontstaan zijn. Een van deze groepen, Vrijwaring natuurschoon ’s-Gravenwezel, werd opgericht in 1968 als reactie tegen een aantal plaatselijke wantoestanden op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Onder impuls van deze groep werd Groenactie Voorkempen, of Voorkempen-Groen, opgericht.

Marcel Verbruggen is niet meer

Drijvende kracht

Drijvende kracht achter dit alles was Marcel Verbruggen, die toen al jaren filmde voor de leefmilieuprogramma’s van de toenmalige BRT, zoals SOS Leefmilieu en Boomalarm, waarin allerlei aanslagen op de Vlaamse natuur in beeld werden gebracht. Deze programma’s gaven een enorme impuls aan de natuur- en leefmilieubeweging in Vlaanderen, resulteerden in de oprichting van tientallen groencomités en waren de aanleiding tot het organiseren van de eerste boomplantdagen. De actiegroep te ’s-Gravenwezel verenigde zich in 1969 met een aantal andere organisaties uit Schoten, Sint-Job, Wijnegem, Schilde, Oelegem, Halle, Westmalle en Wommelgem in de regionale groep Red de Voorkempen. Het duwvaartproject werd in 1975, onder druk van Red de Voorkempen en de bevolking, definitief stopgezet. Het is tot vandaag misschien wel de mooiste trofee die de groene beweging ooit heeft binnengehaald in ons land. Feit is, dat het jarenlang stil bleef rond het kanaal tot uiteindelijk het tracé, vele jaren later, definitief geschrapt werd van het gewestplan, na een ultieme poging van de overheid om op het kanaaltracé de tweede goederenspoorlijn aan te leggen. Iets dat ook werd verijdeld. De Antitankgracht werd ondertussen (1993) een beschermd landschap. De gracht is 33 kilometer lang en daardoor het langste beschermd landschap. Red de Voorkempen lag aan de basis van het Regionaal Landschap De Voorkempen en tracht nu samen met verenigingen zoals GruunRant en GroenRand de eilandjes natuur terug te verbinden en te ontsnipperen. De natuur moet terug ‘geheeld’ en ‘genezen’ worden.

Marcel Verbruggen is niet meer2
Acties tegen duwvaart in de jaren ’60 – ’70. Waarom er mondkapjes werden gedragen is niet bekend.
Harde strijd voor zachte waarden

Het succesvolle anti-Duwvaartprotest verhoogde het milieubewustzijn aanzienlijk en heeft ontegensprekelijk een stimulerende en inspirerende invloed gehad op de ontluikende Vlaamse milieubeweging. Men begon aan de bouw van het duwvaartkanaal in de jaren zeventig, maar onder druk van Red de Voorkempen werd de bouw onderbroken. Getuige hiervan zijn de E10-plas en de ongebruikte brug aan de Zwaaikom in Oelegem, de enige overblijfsels van deze harde strijd.

Zijn werk wordt voortgezet!

Want sinds de plannen enkele jaren geleden definitief in de vuilnisbak verdwenen zijn, zijn verschillende belangengroepen – zoals GroenRand – actief, zodat beleidsmakers zich van het belang en de mogelijkheden van de gracht bewust geworden. Ondertussen is de Antitankgracht geëvolueerd naar een groots natuurverbindingsgebied, dat verschillende natuurgebieden en bossen met elkaar verbindt en migratie van dieren en planten tussen die gebieden mogelijk maakt.

DW

Facebook120
Facebook
Twitter