Laatste nieuws:
Mantelzorg doen we samen!
Mantelzorg doen we samen!

Mantelzorg doen we samen!

Donderdag 23 juni is het de dag van de mantelzorg. Die datum is niet lukraak gekozen. Het is de langste dag van het jaar, een symbool voor de enorme, dagelijkse inzet van mantelzorgers.

De gemeente en OCMW Kalmthout willen alle mantelzorgers hartelijk danken voor hun vrijwillig en soms heel intensief engagement. Met de slogan ‘Mantelzorg doen we samen!’ willen we hen in het zonnetje zetten. Want niet alleen draagt mantelzorg bij tot goede zorg. Als mantelzorger heb je zelf ook wel eens nood aan een steuntje in de rug.

Mantelzorg is de zorg of hulp die je verleent aan familieleden, vrienden of andere personen uit je omgeving. Je helpt omdat je een familiale of sociale band hebt met de zorgbehoevende. Net die band onderscheidt mantelzorg van vrijwilligerswerk.

Iedereen helpt wel eens iemand in nood, maar wanneer het meer dan occasioneel is, spreken we van mantelzorg. Ongeveer 1 op 5 Vlamingen is mantelzorger. De hulp die zij als heel normaal ervaren, is toch heel bijzonder. Het zorgt voor meer levenskwaliteit voor zorgbehoevende familieleden, vrienden, buren of kennissen. Zo kunnen zij ook langer in hun eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen.

INFO:
thuiszorg@ocmwkalmthout.be, 03 641 63 53

Bron en foto: gemeente Kalmthout

JV

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us