Laatste nieuws:
Maatregelen verenigingen vanaf 0102

Maatregelen verenigingen vanaf 01/02

Vanaf 1 februari gelden er nieuwe coronamaatregelen voor de groepsactiviteiten van het verenigingsleven.

Algemeen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, moeten wisselende contacten, ook tussen kinderen en jongeren, absoluut worden vermeden. Het is dus sterk aangeraden dat groepen kinderen en jongeren binnen het verenigingsleven steeds dezelfde blijven. Het wordt bijgevolg sterk aanbevolen dat kinderen en jongeren hun vrijetijdsactiviteiten in groepsverband beperken tot slechts één hobby.

-Activiteiten voor kinderen tot en met twaalf jaar mogen doorgaan met maximaal tien personen (begeleider niet inbegrepen). De activiteiten moeten, waar mogelijk, buiten plaatsvinden. Mocht je toch een indoor activiteit organiseren, zorg dan dat de ruimte goed verlucht wordt. Begeleiders houden zoveel mogelijk anderhalve meter afstand van de deelnemers en dragen steeds een mondmasker.
-Activiteiten voor jongeren tot en met 18 jaar mogen doorgaan met maximaal tien personen (begeleider niet inbegrepen). Deze activiteiten moeten steeds buiten worden georganiseerd. Ook hier houden begeleiders zoveel mogelijk anderhalve meter afstand en dragen steeds een mondmasker.

Sportverenigingen

Voor kinderen tot en met twaalf jaar:
-Sportactiviteiten vinden, waar mogelijk, in open lucht plaats.
-Voor jongeren tussen de dertien en de achttien jaar:
-Sportactiviteiten vinden verplicht buiten plaats. Indoor sporten houdt immers een hoger risico op besmetting in.

Volwassenen boven de achttien jaar:
-Enkel trainen in open lucht is toegestaan.
-Hier gelden bovendien de algemene regels van het samenscholingsverbod:
-Maximum in groepen van vier personen (inclusief trainer).
-Minstens 1,5 meter tussen elke deelnemer, met uitzondering van deelnemers van hetzelfde gezin.

-In onze gemeente wordt vooralsnog geen uitzondering gegeven voor het openstellen van indoor sportinfrastructuur voor kinderen tot en met twaalf jaar. De gemeente wil je trouwens graag helpen om het sporten in open lucht mogelijk te maken. Indien je daarover een specifieke vraag tot hulp hebt, laat dat dan zeker weten aan onze sportdienst.

-We gaan permanent na of de gezondheidssituatie de openstelling van indoor sportvoorzieningen verantwoordt, voor situaties waarbij buiten sporten onmogelijk is. Daarom vragen wij je alvast om ons te melden waarom je eventueel denkt niet buiten te kunnen sporten. En indien je indoor wil sporten, welke maatregelen je zal nemen om het besmettingsrisico zo klein mogelijk te houden (Hoe plan je de ruimte goed te verluchten? Hoe zorg je ervoor dat contactoppervlakken regelmatig schoon gemaakt worden en deelnemers de handen frequent wassen en ontsmetten?…). Hier kunnen we dan rekening mee houden in onze afweging.
-Het ministerieel besluit raadt aan dat leden van je sportvereniging zich tot slechts één hobby beperken.

Jeugdverenigingen

Voor kinderen tot en met twaalf jaar:
-Beperk de groep tot maximaal tien kinderen.
-Jeugdactiviteiten vinden, waar mogelijk, in open lucht plaats.
-Een activiteit kan binnen plaatsvinden, wanneer het niet anders kan. In dit geval moet je wel goed verluchten.

Begeleiders:
-Niet inbegrepen bij het maximum van tien.
-Waar mogelijk de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaren.
-Steeds een mondmasker dragen.

Voor jongeren van dertien tot en met achttien jaar:
-Jeugdverenigingen mogen de werking opnieuw opstarten.
-Beperk de groep tot maximaal tien personen.
-Activiteiten vinden verplicht buiten plaats.

Begeleiders:
-Niet inbegrepen bij het maximum van tien.
-Waar mogelijk de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaren.
-Steeds een mondmasker dragen.
-Activiteiten met overnachting zijn voorlopig niet toegelaten.
-Het ministerieel besluit raadt aan dat leden van een jeugdvereniging zich tot slechts één hobby beperken.
-Socio-culturele verenigingen
-De jongerenwerking van socio-culturele verenigingen mag opnieuw worden opgestart. Ook zij volgen de algemene regels:

Groepen met kinderen tot en met twaalf jaar:
-Beperk de groep tot maximaal tien kinderen.
-Repeteer of oefen best buiten.
-Enkel wanneer dat niet mogelijk is, mag er binnen worden gerepeteerd. Je moet de ruimte dan wel goed verluchten.
Begeleiders:
-Niet inbegrepen bij het maximum van tien.
-Waar mogelijk de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaren.
-Steeds een mondmasker dragen.
-Groepen met jongeren van dertien tot en met achttien jaar:
-Beperk de groep tot maximaal tien personen.
-Repeteer of oefen verplicht buiten.

Begeleiders:
-Niet inbegrepen bij het maximum van tien.
-Waar mogelijk de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaren.
-Steeds een mondmasker dragen.
-Repetities van socio-culturele verenigingen voor volwassenen zijn, ook in openlucht, niet toegelaten.

Krokusvakantie

Groepen met kinderen tot en met twaalf jaar:
-Beperk de groep tot maximaal 25 deelnemers.
-De stabiliteit van deze groepen is hier wel erg belangrijk. Zorg ervoor dat steeds dezelfde kinderen deel uitmaken van de groep. De andere regels blijven -hier wel van toepassing. Ook de buitenschoolse kinderopvang werkt tijdens de krokusvakantie met groepen van maximaal 25 deelnemers.

Begeleiders:
-Niet inbegrepen.
-Waar mogelijk de veiligheidsafstand van anderhalve meter bewaren.
-Steeds een mondmasker dragen.
-Groepen met jongeren van dertien tot en met achttien jaar:
-Ook in de krokusvakantie blijft de groep beperkt tot maximaal 10 deelnemers.

Deeltijds kunstonderwijs

-De nieuwe coronamaatregelen hebben enkel betrekking op groepsactiviteiten.
-De 1-op-1 lessen binnen Muzarto kunnen dus gewoon door blijven gaan.
-Leerlingen mogen deze lessen ook combineren met één andere hobby.
-Voorlopig is er nog geen zekerheid of de groepslessen Woord, Dans en Beeld die Muzarto organiseert als hobby of eerder als opleiding worden beschouwd.

Bron: gemeente Essen
Foto: Pixabay

Facebook16
Facebook
Twitter