Maatregelen tegen corona verstrengd om lockdown te vermijden

Maatregelen tegen corona verstrengd om lockdown te vermijden

Het Overlegcomité heeft op 17 november een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist. Zo komt er een brede mondmaskerplicht en verplicht telewerk. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Onderstaande maatregelen gaan in op 20 november en gelden tot 28 januari.

Het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het gaat daarbij vooral om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. Het is belangijk om de sociale contacten te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht. Voortaan moet je het mondmasker dragen in de volgende situaties:

 • op het openbaar vervoer en collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in horecazaken
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven en openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, de bibliotheek cultuurcentra en gerechtsgebouwen;
 • in de inrichtingen behorende tot de sportieve, feestelijke, recreatieve en evenementensector
 • in gebouwen voor de erediensten.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.
De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren.

Covid Safe Ticket+

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca.
Op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, wordt ook het mondmasker verplicht.
Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.
 • Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse.
Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.
Dit moet bijdragen aan het verminderen van het aantal contacten, ook op het openbaar vervoer.
Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.
Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie op vrijwillige basis zo snel mogelijk opgestart worden. Hiervoor wordt nog gewacht op gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en goedkeuring door het Europees Geneesmiddelen Agentschap.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Deze maatregelen gaan in op 20 november en gelden tot 28 januari 2022. Normaal gezien komt het Overlegcomité begin januari opnieuw samen om de maatregelen te evalueren.

Heb je nog vragen?

Kijk voor meer info op www.info-coronavirus.be of bel het gratis nummer 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay