Lokaal bestuur wil verwaarlozing huizen voorkomen

Lokaal bestuur wil verwaarlozing huizen voorkomen

Woningen of gebouwen met gebreken of verval aan de buitenzijde kunnen een negatieve invloed hebben op de buurt. Daarom wordt er door de gemeente opgetreden tegen eigenaars die hun pand verwaarlozen.

Een pand wordt als verwaarloosd beschouwd als er gebreken zijn of verval wordt vastgesteld aan de buitenmuren, het voegwerk, de schoorsteen, de dakbedekking, het dakgebinte, het buitenschrijnwerk, de kroonlijst of de dakgoten. De gebreken moeten vanaf de openbare weg zichtbaar zijn en genoteerd kunnen worden. De gemeente voert controles uit en brengt de eigenaar op de hoogte wanneer zijn pand als verwaarloosd wordt beschouwd.

Wat zijn de gevolgen?

-Het pand wordt opgenomen in het gemeentelijk register verwaarlozing. Elk jaar volgt er een heffing zolang de verwaarlozing niet opgelost wordt.
-Is het pand niet bewoond gedurende een jaar, dan wordt het ook opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.
-Er rust een recht van voorkoop op het pand. Dit geeft het lokaal bestuur of een sociale huisvestingsmaatschappij voorrang op de verkoop.
-Voor eigenaars die niet bereid zijn hun verwaarloosde of leegstaande woning opnieuw op de woningmarkt te brengen, geldt het sociaal beheersrecht. Hierdoor wordt een woning voor minstens negen jaar in beheer gegeven aan de gemeente of een sociale woonorganisatie, die de woning zal renoveren en verder verhuren.

Wat kan je doen?

Onderhoud je woning niet alleen aan de binnenkant, maar zorg er ook voor dat het buitenaanzicht proper en netjes is. Ontvang je toch een administratieve akte, dan heb je 30 dagen de tijd om een gemotiveerd bezwaar in te dienen. In bepaalde gevallen kan je een vrijstelling van de heffing aanvragen. Je kan de indicaties van de verwaarlozing verhelpen door de gebreken op te lossen en vervolgens een schrapping aan te vragen bij de gemeente.

Meer info: Woonloket – 03 690 46 13 – woonloket@wuustwezel.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook17
Twitter
Follow Me
Tweet