Laatste nieuws:
Lezing over Luther en de Reformatie

Lezing over Luther en de Reformatie

In 2018 werd herdacht/gevierd dat 500 jaar geleden Luther en Calvijn hervormingen in de katholieke kerk eisten. Dit leidde tot de scheuring in de ene katholieke kerk en het ontstaan van het protestantisme. Geschiedkundig wordt deze evolutie als Reformatie aangeduid.

De scheuring heeft zelfs aanleiding gegeven tot vele godsdienstoorlogen. Hoe kon zoiets gebeuren?
Deze in vele opzichten bepalende periode in onze geschiedenis wordt deskundig toegelicht door dominee Dick Wursten.

Lezing over Luther en de Reformatie - Dick Wursten
Dick Wursten

Dominee Dick Wursten studeerde theologie in Utrecht en Amsterdam en was jarenlang predikant te Antwerpen. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen. Hij is vooral actief op het grensvlak van kerk en cultuur en een specialist in de geschiedenis van de Reformatie.

Bijdrage:
7 euro, leden Davidsfonds 5 euro.

Wanneer:
Vrijdag 23 november om 20:00

Waar:
G.C. De Oude Pastorij, Essendonk 3, Essen

Facebook13
Facebook
Twitter
Visit Us