Leugenbergbrug verdwijnt en maakt plaats voor nieuw park
© Stad Antwerpen & Agentschap wegen en Verkeer (AWV)

Leugenbergbrug verdwijnt en maakt plaats voor nieuw park

De Leugenbergbrug, die Stabroek/ Hoevenen met het centrum van Ekeren verbindt, wordt vervangen door een verkeersveilige verbinding naar de A12 en Kapellen.

Het Antwerpse college keurde het voorontwerp voor de afbraak van de brug in Ekeren goed. De afbraak van de brug zal gebeuren in de loop van 2024, waarna de Kloosterstraat rechtstreeks wordt aangesloten op de op- en afrit van de A12. Het is een project van het Agentschap wegen en Verkeer (AWV) in samenwerking met de stad Antwerpen, het district Ekeren en de provincie Antwerpen.

Fietspad voldoet niet aan hedendaagse standaarden

Koen Kennis (N-VA), Antwerps schepen voor mobiliteit: “Het gaat om veel meer dan enkel een autoproject. Iedereen die de huidige Leugenbergbrug kent, weet dat het fietspad dat daar ligt niet langer voldoet aan hedendaagse standaarden. De afbraak van de brug maakt dat we kunnen zorgen voor veilige en comfortabele fietspaden, zoals we die ook in de ruime omgeving rond het centrum van Ekeren aanleggen.”
De nieuwe Kloosterstraat met aparte dubbelrichtingsfietspaden zal, bij het verlaten van de Kloosterstraat vanuit Ekeren, links afbuigen naast de huidige Leugenbergbrug. In plaats van over de spoorlijn te fietsen, zal men er onder gaan. Aan de sleuf van de A12 komt een nieuw T-vormig kruispunt met lichten voor beide rijrichtingen, vanuit Ekeren en vanuit Hoevenen. Door deze rechtstreekse aansluiting zal het verkeer veiliger verlopen.

Leugenbergbrug verdwijnt en maakt plaats voor nieuw park-
© Stad Antwerpen & Agentschap wegen en Verkeer (AWV)
Veel ruimte voor een herinrichting

Door het verdwijnen van de brug komt veel ruimte vrij voor een herinrichting van die zone in samenspraak met de buurt. In een eerste fase zal de waterloop het Schijn alvast terug opengelegd worden. Ekers districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA): “De afbraak van de brug naar Leugenberg en het doortrekken van de Kloosterstraat richting de sleuf van de A12 levert voor Ekeren veel winst op vlak van verkeersveiligheid, fietscomfort en leefbaarheid. De ruimte aan de vroegere brug die vrijkomt willen we bovendien invullen door 2 hectare nieuw park.”

Het stadsbestuur en het district Ekeren plannen later nog een infomoment voor de bewoners. Nadien wordt een definitief ontwerp opgemaakt.

Foto: © Stad Antwerpen & Agentschap wegen en Verkeer (AWV)

MLH

Facebook486
Twitter
Follow Me
Tweet