Laatste nieuws:
Leger maakt aankoop rolstoelstransportfiets mogelijk in Brasschaat

Leger maakt aankoop rolstoelstransportfiets mogelijk in Brasschaat

Lange tijd koestert de Brasschaatse vzw Sport Plus de droom om een rolstoeltransportfiets aan te kopen maar helaas ontbraken daarvoor de nodige middelen. De aankoop van de fiets kost immers ruim €6.000. Dankzij een duwtje in de rug van het Bataljon Artillerie, kan die droom nu eindelijk verwezenlijkt worden.

Het Brasschaatse bataljon organiseerde in 2018 een eerste ‘Battlefield Run’, een loop doorheen het militair domein in Polygoon waarbij de deelnemers verschillende obstakels moeten beklimmen. De eerste editie was een succes en meteen werd een tweede gepland in 2020. Helaas zorgde Corona ervoor dat het niet doorging. De afspraak binnen defensie was dat de opbrengst van de wedstrijd naar een sportief goed doel ging. Zo kwam men uit bij vzw Sport Plus.

‘Het is al langer een droom van hen om mindermobiele mensen met een fiets in hun rolwagen te kunnen rondrijden in onze prachtige gemeente,’ zegt sportschepen Adinda Van Gerven (N-VA). ‘Dankzij een bijdrage van €3.000 van het bataljon, kan de rolstoeltransportfiets nu aangekocht worden.’ Met plezier nam zij, samen met waarnemend burgemeester Philippe Cools (N-VA) en vertegenwoordigers van de vzw Sport Plus, een cheque van € 3000 in ontvangst. De rest van het aankoopbedrag wordt door Sport Plus zelf bijgepast. De speciale fiets zal ter beschikking staan van de bezoekers van alle Brasschaatse dienstencentra. Maar ook de bewoners van instellingen zoals OLO-Rotonde kunnen er gebruik van maken. Aangezien het Bataljon Artillerie honkvast is in de wijk Polygoon, zal de fiets in het dienstencentrum daar een vaste plek krijgen.

MLH

Foto: © AP

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet