Laatste nieuws:
Langverwachte heraanleg Kammenstraat van start

Langverwachte heraanleg Kammenstraat van start

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad en de start van de werken is om allerlei redenen verschillende malen uitgesteld. Maar nu is het eindelijk zo ver… De langverwachte heraanleg van de Kammenstraat is gestart.

Eerder kregen alle bewoners al het bezoek en advies van een afkoppelingsdeskundige van Fluvius om de vuilwaterafvoer (huishoudelijk afvalwater) af te koppelen van het hemelwater (regenwater). De komende maanden verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen de oude leidingen (gas, elektriciteit, water, kabel en telefonie). Daar waar ze vernieuwd zijn worden ook de oude huisaansluitingen overgekoppeld naar de nieuwe leidingen. Daarvoor moet het voetpad opengebroken worden.

Eens deze voorbereidende werken klaar zijn, zal ten vroegste in april volgend jaar de definitieve heraanleg starten. Momenteel leggen de technische diensten van de gemeente de laatste hand aan het bestek voor deze heraanleg. Dit zal eind november ter goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad, zodat de werken begin volgend jaar gegund kunnen worden en de aannemer aangesteld.

Sowieso zullen de bewoners vooraf worden uitgenodigd voor een bewonersvergadering en worden ze regelmatig geïnformeerd door een Buurtinfo-brief. Nieuw is ook dat er een info-container komt waarin op vooraf aangekondigde momenten info op maat kan worden gevraagd.

Het schepencollege werkt momenteel ook aan een oplossing voor het parkeerprobleem tijdens de werken.

Bron en foto: sp.a Essen

Facebook32
Facebook
Twitter