Landbouwsector niet nodig voor nationaal park

Landbouwsector niet nodig voor nationaal park

De cijfers van het masterplan tonen aan dat we de landbouwsector niet nodig hebben om de Nationaal Park-criteria te halen. We kunnen zelfs de eerste 10 jaar – bij wijze van spreken – op onze luie stoel zitten. En dat is een logische gevolg van de huidige troeven van het toekomstig Nationaal park. De Kalmthoutse heide is namelijk samen met de Schietvelden hét grootste ven- en heidegebied van Vlaanderen.
Landbouwsector niet nodig voor nationaal park


In artikel 4 §1 wordt als criterium aangegeven dat binnen een Nationaal Park 10 jaar na de erkenning (2034) minstens de helft (50%) van de natuurkernen effectief onder een natuurbeheerplan type 3 of 4 moeten vallen en dat dit 75% van de oppervlakte van de natuurkernen moet zijn tegen de planhorizon 2048. Type 3 = hoogste natuurkwaliteit en type 4 = natuurreservaat. Actueel (januari 2023) wordt 48,1% percentage gehaald, zodat aan het criterium om na 10 jaar te voldoen aan 50% van de oppervlakte Type 3 of 4 al nagenoeg voldaan wordt. Ook de gebieden die omgevormd moet worden tegen 2048 zijn gekend. En hier is geen landbouwgrond voor nodig! De landbouw wordt enkel uitgenodigd om vrijwillig en op eigen ritme mee te doen via de principes van ‘boerennatuur’.

Verkeerde instantie

De landbouwsector schiet in feite haar pijlen naar de verkeerde instantie. Hun ongerustheid heeft – volgens GroenRand – vooral te maken met andere dossiers en het spanningsveld met Minister Demir t.o.v. de landbouwsector. We begrijpen de bekommernissen van de Landbouwers. Om dit te ondervangen is het parkendecreet officieel en definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Op het terrein heeft een erkenning als park geen rechtsgevolgen. Zowel de eigendomssituatie als de bestemming van de gronden wijzigt niet. Het kaderdecreet regelt de erkenningsvoorwaarden, statuten en beheerstructuur van de toekomstige Vlaamse parken.

Gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak

GroenRand stimuleert een meer gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van projecten en acties waarbij de landschapsbenadering als krachtig instrument aan de basis ligt. Daarmee kan het landschap van de streek efficiënt ingezet worden voor het opvangen van de klimaatverandering, verhogen van de biodiversiteit en duurzame voedselproductie. GroenRand ziet daarom de landbouw als een zeer bijzondere en belangrijke partner. De vraag is wat de gemeentes en landbouwers willen bekomen door dit proces uit te stellen? Nog meer juridische waarborgen inbouwen? Of wil men de zaak uitstellen tot na de verkiezingen? Zonder Nationaal park gaan we echter veel financiering mislopen (ontsnippering, beheersmaatregelen, vernatting – blue deal enz.) en dit zou een spijtige zaak zijn. We roepen daarom voor een tweede maal de gemeentebesturen op om toch mee het masterplan te ondersteunen en in te dienen.

Meer info via deze link.

DW

Foto’s: ©Chris Blommaert

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet