Laatste nieuws:
Laat het gras maar groeien

Laat het gras maar groeien

Vanaf volgend jaar zal er minder gemaaid worden op het openbaar domein door het gemeentebestuur van Kapellen. Daarvoor werd recent een bestek opgemaakt met als doel het maaien van ca. 90% van de grasbermen en -pleinen in de gemeente te verzekeren volgens een nieuw schema.

Ook het najaarsonderhoud van dezelfde bermen en pleinen werd in het bestek opgenomen. Er worden 4000 werkuren voorzien voor het verwijderen van afgevallen bladeren, takken, vruchten en het ophalen van de bladkorven tijdens de maanden november-december-januari-februari. De totale opdracht wordt geraamd op € 208.120 (incl. btw) en is drie maal verlengbaar. Het minder maaien van gazons is een algemene aanbeveling. Minder maaien heeft vooral een ecologisch voordeel. Daardoor ontwikkelen er zich op termijn meer biodiverse grasbermen. Dat heeft onder andere een positieve invloed op de bijen- en insectenpopulatie en op de fauna in het algemeen. Bovendien is langer gras ook beter bestand tegen droogte.

Laat het gras maar groeien2

Drie categorieën

De gemeentelijke grasbermen en pleinen worden onderverdeeld in drie categorieën: maandelijks maaien (de meeste smallere bermen in de woonwijken), maaien elke twee maanden (voor een aantal bredere en natuurlijke bermen en grachtkanten) en maaien volgens het bermdecreet (een beperkt aantal brede bermen en graspleinen worden omgevormd naar een ecologisch maaibeheer met twee beurten per jaar).

Minder bloemen

Het schepencollege keurde ook het bestek ‘Zomerbebloeming 2023’ goed voor een bedrag van € 17.061,00 (incl. btw). Jaarlijks worden tussen mei en oktober in het centrum van Kapellen extra bebloemingselementen geplaatst. Het gaat om bloemenmanden aan de lantaarnpalen en een aantal grote potten of bloemzuilen. Om de kosten van deze opdracht te verminderen wordt vanaf volgend jaar het aantal beperkt. Deze opdracht omvat niet alleen het leveren en plaatsen van de bebloemingselementen, maar ook het onderhoud ervan inclusief water geven en vervanging bij schade.

Foto’s: © MLH

MLH

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet