Laatste nieuws:
Kunnen de kinderen op 1 september naar school?

Kunnen de kinderen op 1 september naar school?

Dat de kinderen volgende week weer naar school gaan, staat inmiddels vast. Maar hoe de rest van het schooljaar eruit ziet, hangt af van hoe het corona-virus zich kan ontwikkelen en verspreiden. Het ministerie van Onderwijs & Vorming heeft een plan uitgewerkt met maatregelen, afhankelijk van de besmettingsgraad. Met de verschillende scenario’s kunnen de plaatselijke scholen dit schooljaar aan de slag.

Vier besmettingsniveaus

Het uitgangspunt is om in elk mogelijk scenario het recht van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te verliezen. Dit plan is besproken met de GEES-werkgroep, de sociale partners en de minister van onderwijs. Het bestaat uit 4 mogelijke pandemieniveaus:
-Nul risico (niveau groen)
-Laag risico (niveau geel)
-Matig risico (niveau oranje)
-Hoog risico (niveau rood)

Voor elk niveau zijn er concrete maatregelen van toepassing Dit gaat onder andere over het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, derden op school, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, extra-murosactiviteiten, mondmaskers, social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, enzovoorts.

De veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment van toepassing is. Op 1 september wordt er gestart op niveau geel.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook43
Facebook
Twitter