Laatste nieuws:
kom-naar-de-opening-van-het-nieuwe-wandelpad-in-de-nolse-duinen

Kom naar de opening van het nieuwe wandelpad in de Nolse Duinen

Op 19 november om 14.00 uur stelt Natuurpunt een nieuw wandelpad open in de Nolse Duinen. Zo kunnen bezoekers via een overstapje het begrazingsraster in om te wandelen tot op één van de hoogste duinen waar – in het kader van het LIFE HELVEX-project – het open zandlandschap hersteld werd. De wandeling is uniek, omdat je vanaf de tien meter hoge duinen een prachtig zicht hebt op het stuifzand, het Stappersven en de Kalmthoutse heide. Naast meer natuur vindt Natuurpunt het ook belangrijk dat iedereen kan genieten van de natuur. Langs de Verbindingsstraat wordt er ook een ruiter/wandelpad geopend voor bezoekers die graag ongestoord genieten van het gebied.

Intussen is men volop aan de gang met de uitvoering van de tweede fase van de herstelwerkzaamheden. Want het open duinlandschap moet nog grootser worden dan het nu al is. Dit alles is nodig om al de typische bewoners van dit zandlandschap voor de toekomst te behouden.

Dennen verwijderd zodat heide kan kiemen
Zo is er ten zuiden van de verbindingsweg door het Agentschap voor Natuur en Bos een dennenaanplant verwijderd. Een deel van dit open gebied zal afgeplagd worden zodat struikheide hier kan kiemen. Het verwijderen van dit bos was dringend nodig omdat nu pas de wind zijn werk kan doen op de achterliggende herstelde duinen. Willen de beheerders het open zand in het gebied behouden zonder al te veel kunstmatige ingrepen dan is de wind één van de bepalende factoren in het gebied. Veel wind betekent opstuivend zand…

Rechte dennen gekapt in het Stappersven
Ook ten oosten van de Verbindingsweg, in het Stappersven, wordt er verder gewerkt. Nog steeds staan er prachtige dennen en eiken. Ze hebben een grillige vorm omdat ze spontaan gekiemd zijn en vele jaren ongestoord hebben kunnen groeien. Deze bijzondere karakterbomen worden echter verdrongen door rechte dennen. Door de rechte dennen te kappen, krijgen de karakterdennen en -eiken de ruimte om verder te groeien en kan er zich rond de ze bomen zich ook heide ontwikkelen. Onder het dichte bos zitten nog oude heidezaden in de strooisellaag. Door die zaden licht en warmte te geven, kunnen ze weer kiemen.

Spork is goed voor vlinders
Naast de karakterbomen komt er in het dennenbos ook veel spork voor. Spork is een struik die van het voorjaar tot de zomer nectar levert. In de schaduw van een bos is hij niet zo waardevol voor insecten maar als hij op de open heide staat heeft de plant een enorme aantrekkingskracht op vlinders en bijen. Door de rechte plantagedennen te verwijderen krijgen deze insectenrestaurants meer ruimte. Zo ontstaat een afwisselend open heidelandschap met karakterbomen en nectarbosjes. Dit vormt het ideale leefgebied voor een vlinder als het groentje, de gladde slang en de zeldzame nachtzwaluw.

In 2017 begrazing door koeien
Tot slot wordt een begrazingsraster geplaatst. In 2017 zal de begrazing door koeien er opgestart worden. Dat zorgt voor meer variatie op het terrein. De koeien zullen het heidelandschap nog schilderachtiger maken. De geplande werken vormen de tweede fase van het Europese LIFE-project dat de natuur in en rond de Kalmthoutse Heide wil verbeteren.

Ook werken in Nederland
Ook aan Nederlandse zijde van het grenspark wordt momenteel hard gewerkt, onder meer op het landgoed Groote Meer en in de Kleine Meer. Daar is de jonge opslag van dennen en wilgen in de drooggevallen venranden gekapt en afgevoerd worden. Daarna zal ook de rijke sliblaag die zich in de Groote en Kleine Meer gevormd heeft, verwijderd worden. Op die manier hopen we dat de zeldzame planten zoals het oeverkruid weer massaal gaan kiemen.

Al deze maatregelen komen niet enkel de natuur ten goede, ook voor wandelaars, ruiters en fietsers wordt het heidegebied nog aantrekkelijker.

Vragen of problemen?
Omdat zulke grootschalige werken niet zonder ongemakken kunnen uitgevoerd worden, vragen we begrip voor mogelijke overlast tijdens de werken. We zullen ons uiterste best doen om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Mochten er zich toch problemen voordoen, dan kunnen mensen dat zeker melden op het secretariaat van het Grenspark 00 32 3/667 64 98 of via email: info@grensparkzk.be

Voor meer detailinfo over het project, zie: http://www.grensparkzk.be/life-projecten-grenspark
Bron en foto: gemeente Essen

JV

Facebook4
Facebook
Twitter
Visit Us