Laatste nieuws:
Koester de kinderbegeleiders

Koester de kinderbegeleiders

… want zij zijn essentieel voor kind én economie

Ferm Kinderopvang zet een hele week de kinderbegeleiders en onthaalouders in de schijnwerpers. Omdat het belang van deze beroepsgroep voor onze economie én voor de gezinnen immens is.

Week van de kinderbegeleider

Het blijft een uitdaging om voldoende kinderbegeleiders te vinden. Met een sterkere waardering vanuit de samenleving moet dat lukken, volgens Ferm Kinderopvang. De lockdown illustreerde het belang van kinderopvang voor onze economie en voor het welzijn van gezinnen. Ook het succes van de economische relance hangt deels af van voldoende kwaliteitsvolle kinderopvang en tevreden kinderbegeleiders. Ferm Kinderopvang wil snel een nieuw loonbarema voor kinderbegeleiders in de buitenschoolse opvang. De Vlaamse Intersectorale Akkoorden voorzien hiervoor de nodige middelen. Er is ook een beslissing nodig over het werknemersstatuut voor onthaalouders. Eind maart 2021 stopt het project waaraan 60 voltijdse onthaalouders van Ferm Kinderopvang deelnamen.

Kinderbegeleiders doen veel meer dan kinderen van buitenshuis werkende ouders ‘opvangen’.

“Kinderopvang is niet enkel een oplossing voor de arbeidsmarkt”, zegt Mia Houthuys, directeur van Ferm Kinderopvang. “Kinderen vinden bij ons een tweede thuis waar kinderbegeleiders hun spel en ontwikkeling prikkelen, op een professionele manier. Onze pedagogische en sociale rol moet je naar waarde schatten.” Professionele kinderopvang is een onmisbare stap in de ontwikkeling van een kind. Daarom werkt Ferm Kinderopvang vanuit een stevige pedagogische visie. “Onze kinderbegeleiders hebben de nodige competenties om zorgvuldig om te gaan met het groeiproces van elk kind. Ze krijgen van ons vorming en middelen en werken mee aan het ontwikkelen van nieuwe projecten. Omdat hun dagelijkse ervaring van onschatbare waarde is”, stelt Mia Houthuys.

De kinderbegeleiders van Ferm Kinderopvang leren kinderen omgaan met verschillen, ze prikkelen ze om veel meer buiten te spelen, zich creatief uit te leven en stimuleren hun taalontwikkeling met voorlees-acties. Ook de sociale rol van kinderopvang verdient aandacht. “Onze kinderbegeleiders zijn gewapend om kwetsbare gezinnen te helpen bij de ontwikkeling van hun kinderen. Ook kinderen met bijzondere zorgnoden, zoals een beperking, geven we opvang op maat. Zo bouwen we mee aan een inclusieve samenleving.”

Kinderbegeleiders zijn veelzijdige duizendpoten met een grote inzet. Deze essentiële beroepsgroep verdient de maatschappelijke erkenning die haar toekomt

Word jij ook onthaalouder of kinderbegeleider?

Welkom bij Ferm. Klik hier en ontdek de job die echt bij je past.

Foto: Pixabay

Facebook35
Facebook
Twitter