Laatste nieuws:
Klantgeleiding in het gemeentehuis

Klantgeleiding in het gemeentehuis

Kom je binnenkort langs op het gemeentehuis, dan zie je onmiddellijk een zuil staan met een aanraakscherm. Die dient om bezoekers van het gemeentehuis beter en sneller naar de juiste dienst te leiden.

Via het aanraakscherm kies je de dienstverlening waarvoor je komt: bevolking en burgerlijke standvoor een identiteitskaart, een reispas, een attest… of je komt voor een andere dienst, zoals de milieudienst.

Heb je je keuze gemaakt? Dan geeft het toestel je een ticket. Op dat ticket kunnen twee dingen staan:

• Een letter en een nummer: dan wacht je tot je nummer op het tv-scherm verschijnt. Daarbij staat het nummer van het loket waar je terecht kan.

• Het nummer van een loket: dan ga je rechtstreeks naar dat loket verderop in de gang.

Als je een letter en een nummer krijgt, bekijkt het systeem welke medewerker van de dienst burgerzaken je kan helpen. Want niet iedere medewerker kan dezelfde dingen verwerken. Zodra de juiste medewerker vrij is, roept het systeem je nummer op.

Opgelet: Het kan zijn dat iemand die na jou is aangekomen toch voor jou aan de beurt is. Dat kan omdat een medewerker die vrij is bijvoorbeeld geen attesten kan afleveren waarvoor jij komt, maar wel een identiteitskaart kan afleveren waarvoor de andere persoon komt.

De gemeente Kalmthout test het systeem ongeveer een maand. Daarna evalueren we wat er beter kan. Het doel is om je niet onnodig te laten wachten en je wegwijs te maken in het gemeentehuis.

INFO: info@kalmthout.be, 03 620 22 68

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook5
Facebook
Twitter
Visit Us