Laatste nieuws:
Kerkfabrieken Essen mogen zich niet inschakelen in opvang van asielzoekers!

Kerkfabrieken Essen mogen zich niet inschakelen in opvang asielzoekers!

Naar aanleiding van een bevraging van De Standaard begin maart jl. gaven 143 Vlaamse gemeenten heel duidelijk aan geen extra asielzoekers en vluchtelingen meer te willen opvangen. Steeds meer blijkt dat niet alleen bij de bevolking, maar ook bij de lokale besturen het draagvlak voor het creëren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers compleet wegebt.

Blijvende zoektocht

Niettemin houdt federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor vast aan een blijvende zoektocht naar nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers in onze steden en gemeenten. Zij ziet een mogelijkheid daartoe in een medewerking van de kerkfabrieken. Het kabinet van de staatssecretaris zou intussen aan de parochiale afdelingen, de congregaties en de kerkfabrieken van de bisdommen gevraagd hebben of ze opvangplaatsen voor asielzoekers kunnen vrijmaken. Ook de kerkfabrieken in onze gemeente zouden daaraan kunnen meewerken.

Houding gemeentebestuur

De fractie Vlaams Belang zal op de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Essen het gemeentebestuur daarover heel concreet ondervragen. Indien blijkt dat de kerkfabrieken in onze gemeente gecontacteerd zijn in het kader van de opvang van asielzoekers, dan willen we vooral de reactie van de kerkfabriek en de houding van het gemeentebestuur daartegenover kennen. Het Vlaams Belang zal er alleszins heel sterk op aandringen dat het gemeentebestuur dit achtpoortje gesloten houdt!

Bron: Vlaams Belang Essen
Foto: Pixabay

Facebook36
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen