Laatste nieuws:
Kennisgeving onteigeningsmachtiging fietsostrade Essen

Kennisgeving onteigeningsmachtiging fietsostrade Essen

De provincie Antwerpen verwerft gronden langs de spoorweg in Essen, tussen de Paviljoenweg en de Kalmthoutsesteenweg, voor aanleg van de fietsostrade Antwerpen-Essen. Wie dat wenst, kan het onteigeningsdossier komen inkijken.

Bij besluit van 13 februari 2017 van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding werd de provincie Antwerpen ertoe gemachtigd over te gaan tot de gerechtelijke onteigening van de onroerende goederen gelegen te Essen, kadastraal bekend zoals vermeld op het onteigeningsplan.

Datzelfde besluit verklaart dat de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden, bepaald bij artikel 5 van de wet van 26 juli 1962 op deze onteigening mag worden toegepast.

Wil je het onteigeningsdossier komen inkijken? Dan kan dat van woensdag 10 mei 2017 tot en met woensdag 31 mei 2017 in het Provinciehuis aan de Singel op de Desguinlei 100, 2018 Antwerpen.

Graag vooraf een seintje aan Tom Stessens van het team Vastgoed op het nummer 03 240 67 22 of per e-mail: tom.stessens@provincieantwerpen.be

Tom Stessens

Facebook7
Facebook
Twitter
Visit Us