Laatste nieuws:
Kapellenaar Bob wil zitje in de Vlaamse Jeugdraad

Kapellenaar Bob wil zitje in de Vlaamse Jeugdraad

Bob Storms wil strijden voor jongeren en de rechten van de LGBTQ+ community.

Verkiezingen nieuwe Vlaamse Jeugdraad

Afgelopen maandag zijn de verkiezingen voor de nieuwe Vlaamse Jeugdraad officieel gestart. Bob Storms (19 jaar) is een van de 27 kandidaat-jongerenadviseurs. De Vlaamse Jeugdraad adviseert de Vlaamse Regering als het over kinderen en jongeren gaat. Bob is erg begaan met het mentale welzijn van kinderen en jongeren en een actief voorvechter van de rechten van de LGBTQ+ community. Hij ijvert voor een bredere en betere seksuele opvoeding en wil dat hoog op de agenda brengen van de Vlaamse Regering. Ben je tussen de 12 en de 30 jaar en vind je mooi waar Bob voor staat, kan je hem nog tot en met zondag 22 november in de Vlaamse Jeugdraad stemmen via deze link.

Stem van jongeren nog veel te weinig gehoord

Drie jaar geleden leerde Bob iemand kennen die ooit de Europese jongerenvertegenwoordiger van de raad was geweest. Sindsdien is hij dat blijven volgen en toen hij de oproep zag verschijnen voor nieuwe kandidaten, heeft hij zich meteen opgegeven. Al op de middelbare school was hij actief bezig met leerlingenparticipatie en in zijn laatste jaar was hij voorzitter van de leerlingenraad. Hij is ook al drie jaar animator op een speelpleinwerking, waar hij nu de voorzitter van de stuurgroep is. Hij staat met beide benen in het jeugdwerk en vindt het enorm interessant om te weten wat er leeft bij kinderen en jongeren. De stem van de jongeren wordt volgens hem nog veel te weinig gehoord.

Blijven luisteren naar andere meningen

Bob hoopt vooral een verschil te kunnen maken door te blijven luisteren naar mensen met andere meningen. “Ik heb vaak zelf al een mening over iets, maar zal altijd openstaan om daarover in debat te gaan om mijn mening daarna eventueel te nuanceren of bij te stellen. Ik zal nooit zomaar een beslissing nemen, zonder iedereen gehoord te hebben.” Hij wil vooral strijden voor de echten van de LGBTQ+ community. “Ik heb zelf ondervonden hoe gebrekkig de kennis van jongeren hier nog over is en ik weet uit eigen ervaring dat de acceptatie nog lang niet is wat ze moet zijn. Mensen kijken nog steeds raar op als ze twee mannen hand in hand zien lopen. Jongeren moeten veel meer leren over het ganse spectrum van seksualiteit en genderdiversiteit. Veel jongeren weten gewoon nog niet op wie ze verliefd worden of met wie ze graag seks hebben.” Volgens Bob helpt het onderwijs jongeren momenteel onvoldoende bij die zoektocht en daar wil hij iets aan veranderen.

Link naar de stemming: www.vlaamsejeugdraad.be/stem
Link naar zijn volledige kandidatenprofiel: www.vlaamsejeugdraad.be/nl/kandidaten/bob-storms

BS

Facebook193
Facebook
Twitter