Laatste nieuws:
Kapellen verbetert doorstroming lokaal verkeer

Kapellen verbetert doorstroming lokaal verkeer

De gemeente Kapellen maakte een nieuw mobiliteitsplan op. Studiebureau Vectris begeleidde hen hierbij. Schepen voor mobiliteit Koen Helsen (Open VLD) stelde de resultaten aan de gemeenteraad voor en lichtte een aantal concrete plannen toe.

Verkeersveiliger

Op korte termijn wordt de fietsroute van de Hoogboomsteenweg naar het station geoptimaliseerd. De aanleg van fietsstraten – werken die momenteel bezig zijn – kaderen in dit plan en moeten de straten verkeersveiliger maken. De Stationsstraat autoluw maken en verbeteren voor voetgangers en fietsers door de Vredestraat verkeersluw te maken wordt bestudeerd. Zo wordt een vlotte as van het treinstation naar de bushalte aan het Dorpsplein gerealiseerd. De ovonde wordt aangepast ter hoogte van de bushalte aan het pleintje van Promenade. Die halte moet naast de rijweg komen wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Meteen moet ook een dubbelrichtingsfietspad in de Korte Vredestraat gerealiseerd worden.

Kapellen verbetert doorstroming lokaal verkeer

Spooroverwegen ondertunnelen

Via de opmaak van geoptimaliseerde circulatieplannen per wijk wordt in de toekomst getracht om het doorgaand auto- en vrachtverkeer zoveel mogelijk gebruik te laten maken van de gewestwegen en de invalswegen Hoogboomsteenweg, Klein Heiken en Hoevensebaan. In het kader van de verkeersdoorstroming wordt bekeken welke aanpassingen aan de spooroverwegen wenselijk zijn. Het afschaffen van de overweg aan de Vloeiende en die vervangen door een voetgangers- en fietstunnel is volop in studie bij de NMBS. In dit dossier wordt dan meteen ook een doortrekking van de fiets-o-strade gerealiseerd. Infrabel bekijkt of de overweg aan de Kalmthoutsesteenweg op termijn ondertunneld kan worden om de doorstroming van het verkeer op de Blokjesweg te optimaliseren. Bij gebrek aan budgetten worden deze plannen voorlopig in de ijskast gestoken.

Kapellen verbetert doorstroming lokaal verkeer4

Plan Kopenhagen

Vlaanderen legt in de toekomst 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren in fietsinfrastructuur op of aan gemeentelijke wegen. De gemeente Kapellen wil in het kader van dit zo genaamde ‘Plan Kopenhagen’ van de Vlaamse Regering het fietspadennetwerk uitbreiden en het comfort voor de fietsers te verhogen. Op de Hoogboomsteenweg wordt het bestaande fietspad verbreed tussen de kerk van Hoogboom en de Koningin Astridlaan. Nadien wordt het heraangelegd in asfalt. Het kruispunt Hoogboomsteenweg en Koningin Astridlaan wordt ter bescherming van de fietsers voorzien van verkeerslichten. De werken starten nog dit jaar, samen met de geplande werken om het waterleidingsnetwerk te vernieuwen. In de Christiaan Pallemansstraat komt langs beide kanten van de straat van de Pastoor Vandenhoudtstraat tot in het centrum langs beide kanten een nieuw fietspad. Deze ingreep bevordert in deze schoolomgeving de verkeersveiligheid. Tot slot wordt in de Heidestraat-Zuid, het fietspad van aan de ingang van natuurgebied ‘De Uitlegger’ doorgetrokken tot het uiteinde van de straat. Aansluitend daarop wordt een nieuw fietspad gecreëerd richting het vliegveld van Brasschaat. Daardoor komt er ook een nieuwe fietsverbinding met de woonzones gelegen langsheen de Essensteenweg, met de KMO-zone Bosduin en de KMO-zones op grondgebied van Kalmthout en Brasschaat.

Kapellen verbetert doorstroming lokaal verkeer3

Het ontwerp lokaal mobiliteitsplan voor Kapellen werd definitief vastgesteld op de gemeenteraadszitting van 16 januari 2023. Het mobiliteitsplan wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal 14 dagen na publicatie in werking treden.

MLH

Foto: © MLH

Facebook61
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen