Laatste nieuws:
Kapellen bouwt containerdorp voor Oekraïners

Kapellen bouwt containerdorp voor Oekraïners

De gemeente Kapellen opent half juni een collectieve opvang voor 34 Oekraïners op de parking van gemeentehuis Beukenhof aan de C. Pallemansstraat. Er worden 20 containerunits geplaatst, 17 om in te slapen en 3 als leef- en eetruimte. Ook enkele ruimtes in dienstencentrum ’t Bruggeske worden opengesteld voor de Oekraïners, als kitchenette, wassalon en sanitair. De vluchtelingen zullen ’s middags – na de normale shift – ook kunnen eten in de cafetaria van het dienstencentrum. De units worden al geplaatst vanaf morgen, donderdag 9 juni. Daarna worden ze bemeubeld en aansluitend trekken de eerste Oekraïners in deze tijdelijke woongelegenheden.

Er zijn diverse redenen waarom de gemeente Kapellen deze tijdelijke collectieve opvang organiseert. Ten eerste duurt de oorlog in Oekraïne langer dan verwacht en dat maakt dat ook de opvang van Oekraïense vluchtelingen in België wordt verlengd, waarbij alle gemeenten moeten helpen. Ondertussen neemt de druk op de gastgezinnen, die ook in Kapellen al enkele maanden Oekraïners onderdak geven toe, zeker ook met de zomervakantie voor de deur. Onderzoek leerde de voorbije weken dat er in Kapellen geen andere opties zijn om een collectieve opvang te organiseren. Bovendien is het zeker op korte termijn haast onmogelijk om de Oekraïners te laten doorstromen naar de reguliere woningmarkt, wegens een gebrek aan betaalbare woongelegenheden.

Goede verstandhouding

Kapellen financiert dit collectieve opvanginitiatief deels met Vlaamse subsidies. Met Vlaanderen wordt momenteel ook gesproken over bijkomende budgetten. Alleszins zullen de Oekraïners ook huur betalen tijdens hun verblijf in de collectieve opvang. Hoe lang deze situatie zal duren, is onbekend. Alleszins nemen de Kapellenaren zo samen verantwoordelijkheid en verloopt alles in goede verstandhouding met de Oekraïners. De gemeente wil tevens de gastgezinnen en de vrijgevige Kapellenaren die de voorbije maanden hulpgoederen doneerden, hartelijk bedanken voor hun inzet, hun warmte en hun medeleven.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: MLH

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet
Nelen R - Timmerwerken - Dakwerken