Laatste nieuws:
Kan je thuiswerken contractueel vastleggen

Kan je thuiswerken contractueel vastleggen?

Was jij tijdens de coronacrisis ook fan van telewerken? Je bent niet de enige… Ook in het post-corona tijdperk willen heel wat werknemers van thuis uit blijven werken. Maar kan dat zomaar?

Recht of niet?

De tijdwinst, de betere werk-privébalans en het gevoel van autonomie en vrijheid: de vele voordelen van thuiswerken hebben bij heel wat werknemers voorgoed de ogen geopend. Nu telewerken niet langer verplicht is, willen velen van hen alsnog die voordelen behouden. Maar heb je daar wel recht op? Het antwoord is: nee, telewerken is geen verworven recht. Wie post-corona wil blijven thuiswerken heeft daar de expliciete toestemming voor nodig van zijn of haar baas. Het goede nieuws is dat heel wat werkgevers (in de mate van het mogelijke en in onderling overleg) best wel openstaan voor thuiswerken. Maar let op: hoe overtuigend de mondelinge toegeving ook is, toch zet je alles best op papier.

Belangrijke informatie

Telewerk is een bevoegdheid van de federale overheid, waardoor cao nr. 85 van 9 november 2005 van toepassing is. Dit betekent dat je structureel telewerk best contractueel vastlegt met je werkgever. Zo voorkom je misverstanden en ben je – door van thuis uit te werken – niet onwettig afwezig op je werk.

Arbeidscontract aanpassen

Concreet: heb je al een bestaand arbeidscontract, dan laat je best je arbeidscontract aanpassen of een schriftelijke bijlage opstellen waarbij je alle afspraken duidelijk op papier zet. Waar en wanneer mag je telewerken? Wanneer moet je aanwezig zijn op het bedrijf? Hoe en wanneer ben je bereikbaar en beschikbaar? Is er een kostenvergoeding voorzien en zo ja: hoeveel? Hoe zit het met de digitale en technische ondersteuning en hoe kan je telewerken eventueel stopzetten?

Goed gevoel

Goede afspraken maken goede vrienden en collega’s. Door alles helder op voorhand af te spreken met je baas en teamgenoten én door alle gemaakte afspraken duidelijk op papier te zetten, kun je met een gerust en goed gevoel van thuis uit werken.

Bron: Jobat
Foto: Pxhere

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet