Laatste nieuws:
https://www.noordernieuws.be/wp-content/uploads/2022/02/Kalmthout-zet-extra-in-op-energie-ondersteunende-maatregelen-en-krijgt-meer-laadpalen.jpg
Eedaflegging Johan Cassimon

Kalmthout zet extra in op energie-ondersteunende maatregelen en krijgt meer laadpalen

Op maandag 21 februari maakte Johan Cassimon van Open Vld Kalmthout zijn debuut tijdens de gemeenteraad. Hij had er zin in en diende meteen twee voorstellen in: een uitzondering voor opladende elektrische wagens in de blauwe zone in Heide en laadpalen aan het station van Heide en extra energie-ondersteunende maatregelen vanuit de gemeente. Het bestuur ging slechts gedeeltelijk akkoord.

“We merkten dat eigenaars van elektrische wagens die die zouden willen opladen aan het Willy Vandersteenplein hun parkeerschijf zouden moeten leggen. Opladen aan zo’n paal duurt vaak langer dan de maximum parkeertijd in die blauwe zone. Daarom zorgt deze regelgeving voor een drempel voor de omslag naar elektrisch rijden. Bovendien zijn er in Heide zeer weinig mogelijkheden tot publiek toegankelijke laadpalen. Een andere oplossing zou zijn laadpalen te installeren aan het station van Heide.”

Laadpalen Willy Vandersteenplein worden niet gebruikt

Het gemeentebestuur wilde niet weten van een uitzondering. Het argument was dat de bedoeling van de blauwe zone net is, dat er voldoende circulatie op de parkeerruimte is voor de klanten van de winkels. Na wat doorvragen gaf schepen voor mobiliteit, Jef Van den Bergh (CD&V), echter toe dat de bezetting van die laadpalen nog heel beperkt is. Wat natuurlijk komt omdat men daar riskeert een boete te krijgen.

Laadpalen aan station van Heide

Het station van Heide zal wel een van de eerste plekken worden waar nieuwe laadpalen geïnstalleerd zullen worden. De gemeente ontving in december een brief van minister Lydia Peeters (Open Vld) dat er een procedure loopt op Vlaams niveau waarop gemeenten dan kunnen intekenen om laadpalen in hun gemeente te laten plaatsen. Ten laatste in mei zou dat op poten moeten staan.

Energie-ondersteunende maatregelen

Wat betreft de uitbreiding van de energie-ondersteuning voor inwoners die het moeilijk hebben met de stijgende energiefactuur pleitte Open Vld Kalmthout voor meer budget en een duidelijke communicatie. Eerst was het CD&V-bestuur niet van plan om hier in mee te gaan. Ze beweerden dat het voorstel zonder voorwerp was, aangezien er bij budgetwijziging altijd meer budget kon toegekend worden en communicatie sowieso voorzien ging worden. Dit was een vreemde reactie aangezien er in de vergadering van het Bijzonder Comité vorige week duidelijk gesteld was dat als het budget op was, voor Kalmthout een kleine 20.000 euro, er geen ondersteuning meer gegeven kon worden. Dit werd toen beaamd door voorzitter Maarten De Bock. Maar nu vertelde die dus een heel ander verhaal.

Onrust

Daarnaast was het de bedoeling om de communicatie voornamelijk toe te spitsen op klanten van het OCMW, terwijl ook niet-cliënten in de problemen komen met hun energiefacturen. De bedoeling van het voorstel was dus dat er bredere communicatie gevoerd zou worden. “Schepen De Bock vreesde dat dit voor onrust zou zorgen,” aldus Johan Cassimon. “Maar met de Russen die momenteel Oekraïne binnenvallen en de exploderende gasprijs, denk ik dat we dat stadium al ver voorbij zijn. Een communicatie vanwege de gemeente die klaarstaat om Kalmthoutenaren die problemen hebben met hun energiefactuur te helpen, zou juist de onrust kunnen verminderen.”

Terug naar de tekentafel

Na tussenkomst van gemeenteraadslid Inga Verhaert (Vooruit), die ook vond dat het bestuur toch wat meer zou moeten doen voor Kalmthoutenaren die in de problemen komen met hun energiefacturen tijdens deze crisis, veranderde het bestuur van mening. Uiteindelijk werd er besloten dat de adjunct-algemeen directeur, Greet Buysen, en voorzitter van het Bijzonder Comité, Maarten De Bock, terug naar de tekentafel moeten om dit verder uit te werken. In ieder geval engageerde het bestuur zich om bij een ontoereikend budget van het OCMW bij te springen.

Bron en foto: Open Vld Kalmthout

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet