Laatste nieuws:
Toekomstbeeld nieuw gemeentehuis.

Kalmthout realiseert budgettair evenwicht, geplande investeringen blijven overeind

De gemeenteraad van Kalmthout keurde de aanpassingen goed in het financiële meerjarenplan. Daarin staan alle actuele inkomsten en uitgaven van het gemeentebestuur tot 2025. Ondanks de enorme stijging van de energie- en loonkosten kan Kalmthout een budgettair evenwicht voorleggen. De geplande investeringen blijven overeind, de belastingen stijgen niet en de bestaande dienstverlening blijft behouden. Zo start de bouw van het nieuwe gemeentehuis in het najaar van 2023.

Elk jaar in december keurt de gemeenteraad de budgettaire aanpassingen goed in het financiële meerjarenplan. Schepen van financiën Maarten De Bock : “De opmaak daarvan was dit jaar een hele opdracht. Maar we zijn erin geslaagd om onze volledige meerjarenplanning te behouden. We realiseren een positieve autofinancieringsmarge tot 2025, zoals het wettelijk verplicht is. Dit is het verschil tussen de in- en uitgaven op lange termijn en de periodieke aflossingen van de leningen.”

Stijging energie- en loonkost

Opmerkelijk dit jaar is de enorme stijging van de uitgaven voor energie en personeel, als gevolg van de energiecrisis en de verschillende loonindexeringen. Schepen Maarten De Bock : “We moeten tot wel 40% meer middelen inschrijven op deze posten de volgende jaren. In de periode 2022 tot 2025 voorzien we nu 6 miljoen extra voor energie en 5 miljoen voor personeel. Dat hadden we uiteraard bij de initiële opmaak in het begin van de bestuursperiode in 2019 niet voorzien. Ook de prijzen van aannemers bij wegen- en bouwwerken zijn gestegen en ook dat vertaalt zich in extra uitgaven.”

Financieel gezond

“De voorbije jaren hebben we een voorzichtig financieel beleid gevoerd”, gaat schepen De Bock verder. “Kalmthout is een financieel gezonde gemeente, met een lage schuldenlast. Die budgettaire buffer komt nu goed van pas in deze moeilijke tijden. Tegelijk hebben we alle budgetten in de exploitatie-uitgaven afgepunt en bijgesteld. Zo hoeven we niet te snoeien in onze huidige hulp- en dienstverlening en blijft het personeelsbestand dezelfde. De gemeentelijke belastingen blijven gelijk, dat is al zo sinds 2003.”

Investeringen

De verschillende geplande investeringen blijven overeind. “Daarin hoeven we niet te schrappen en de geplande projecten gaan gewoon door”, vult burgemeester Lukas Jacobs aan. “Er staan investeringen voor ongeveer 15 miljoen euro op het programma in 2023. De grootste budgetten zijn voorzien voor de start van de bouw van het nieuwe gemeentehuis, de aanleg van het fietspad langs de Achterbroeksteenweg en de afwerking van de nieuwe gymhal op het Sportpark Heikant. Er zijn ook budgetten voorzien voor de herinrichting van de Jos Tilborghsstraat in Nieuwmoer, de renovatie van De Vroente aan de ingang van de Kalmthoutse heide en de renovatie van enkele gebouwen van de school Gitok. De lokale politie van de PZ Grens kan in 2023 rekenen op een bijdrage vanuit Kalmthout van 2,7 miljoen euro. De werking van Brandweerzone Rand en de post Kalmthout worden volgend jaar ondersteund met een bijdrage van 1 miljoen euro.”

Schepen Maarten De Bock : “In de strijd tegen de wateroverlast zijn middelen opgenomen voor de aanleg van een groot bufferbekken achter het OCMW. Er wordt een nieuwe ziekenwagen aangekocht en de gevel van de bibliotheek wordt hersteld en vernieuwd.”

Nieuwe gymhal in opbouw.

Voor Achterbroek is er een budget voorzien voor de aanleg van het groene ontmoetingsplein naast de parochiezaal, over de school en het dorpshuis. De nieuwe, ruime parking voor de voetbal in Achterbroek wordt afgewerkt. Het grootste deel van die investering wordt terugbetaald door de voetbalclub. Handboogclub De Heideschutters kan rekenen op een investeringssubsidie voor de bouw van hun nieuw clublokaal. Het vorige werd verwoest door een brand. De gemeente voorziet ook een aantal nieuwe premies voor energiebesparende maatregelen bij de mensen thuis.

Het cultuurcentrum O*KA zal voortaan worden uitgebaat door het gemeentebestuur, onder de nieuwe naam ‘Club K’. Het cultuurcafé daar zal vanaf de lente plaats bieden aan een sociale brasserie. Voor ontmoetingscentrum Zonnedauw is een budget opgenomen voor de vernieuwing van de keuken. In de kerk van Heide wordt werk gemaakt van nieuw sanitair en meubilair (toog- en ontvangstmeubel) voor de culturele voorstellingen. Er wordt ook een masterplan opgemaakt die duidelijkheid moet brengen over de aanpak en verdere invulling van de gebouwen op Diesterweg. Het bestaande speelterrein in de Guido Gezellelaan in Heide wordt ingericht met gloednieuwe speeltoestellen. Er is ook een bedrag goedgekeurd voor de plaatsing van nieuwe skatetoestellen in Nieuwmoer. Die worden voorzien achter de school, aan het terrein van de Chiro.

Half miljoen subsidies

Schepen Maarten De Bock : “De gemeente kan ook rekenen op inkomsten voor verschillende projecten. Zo is recent beslist door de provincie Antwerpen dat Kalmthout op 250.000 euro subsidies recht heeft voor de nieuwe culturele infrastructuur in de kerk van Heide. Voor de geplande herinrichting van Visit Kalmthout na de renovatie van de Vroente kunnen we rekenen op 200.000 euro ondersteuning vanuit Toerisme Vlaanderen. Het Dorpshuis van Achterbroek kan dan weer rekenen op een subsidie van 100.000 euro vanuit de provincie.”

Bron en Foto’s: Gemeente Kalmthout

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen