Laatste nieuws:
Kalmthout haalt slechts 38% van zijn investeringen

Kalmthout haalt slechts 38% van zijn investeringen

Afgelopen gemeenteraad werd de jaarrekening besproken. Daarbij valt vooral de duik van de investeringen op. Daarnaast morst de gemeente met belastinggeld, doordat het de inkomsten van de betaalterminal van het zwembad een tijdlang op de rekening van een privaat bedrijf (dat failliet ging) liet storten.

“Het investeringsritme van het schepencollege baart me serieuze zorgen”, aldus Johan Cassimon, gemeenteraadslid van Open Vld Kalmthout. “Zeker met de stevige inflatie indachtig. Die zal immers de exploitatie-uitgaven structureel verhogen de komende jaren. De investeringen vrijwaren wordt de belangrijkste prioriteit deze legislatuur.”

Hoge ambities, weinig resultaat

In december 2020 kreeg het CD&V-bestuur nog een groot compliment vanwege Open Vld Kalmthout voor de hoge ambities rond investeringen in 2021. Die waren voor meer dan 10 miljoen euro ingeschat. Een jaar later, in december 2021, bleek dat daar nog slechts de helft van zou worden gerealiseerd. Nog zes maanden later, wordt alles definitief vastgelegd in de jaarrekening. “Daar blijft slechts 38% van de initiële investeringen instaan”, aldus Johan Cassimon. “Dat is een dikke buis. Als men eind 2020 zegt dat men 10 miljoen euro gaat investeren, en niet onbelangrijk, daar ook de hoogte van de belastingen op afstemt, dan moet men toch wel meer halen dan 38%. Nu staat het belastinggeld van de Kalmthoutenaar te verdampen op een bankrekening, tegen negatieve intrest, bij een inflatie van 10%. Als men dat niet kan waarmaken, moet men minder beloven en minder belastingen innen.”

Vermijdbare verliezen

Nadat enkele maanden geleden bleek dat het gemeentebestuur een boete van 20.000 euro moest betalen aan de fiscus na een dadingsovereenkomst omwille van malversaties, speelt de gemeente opnieuw belastinggeld kwijt. “Bij de installatie van de betaalterminal in het zwembad was het blijkbaar softwarematig niet mogelijk, om gedurende een bepaalde periode een link te leggen met een financiële rekening van de gemeente”, verduidelijkt Johan Cassimon. “In plaats van alles uit te stellen tot het probleem verholpen was, kwamen de gelden gedurende een periode van ongeveer zes maanden toe bij het privaat bedrijf, dat instond voor de betaalterminal en werden deze doorgestort naar de rekening van de gemeente.” De doorstortingen verliepen steeds moeizamer. Op een bepaald moment is de gemeente dan gestopt met de betaling van de onderhoudsfacturen als compensatie van de slechte doorstorting. Omwille van het faillissement speelde de gemeente ongeveer 10.000 euro kwijt. “Dit zijn vermijdbare verliezen van gemeenschapsgeld”, betreurt Johan Cassimon. “Het is belangrijk om daar als goede huisvader mee om te gaan.”

Foto: Pixabay

JC

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet