Laatste nieuws:
Kalmthout bespaart op energieverbruik en stimuleert met energiesubsidies

Kalmthout bespaart op energieverbruik en stimuleert met energiesubsidies

Op de gemeenteraad van Kalmthout werden verschillende maatregelen voorgelegd n.a.v. de energiecrisis. Die gaan zowel over het verminderen van het energieverbruik door het gemeentebestuur, een pakket subsidies voor bij de mensen thuis en ondersteuning vanuit het OCMW.

“De totale kostprijs voor elektriciteit en gas van de gemeentelijke gebouwen en infrastructuur stijgt van 1 miljoen euro in 2021 naar 2,5 miljoen euro in 2022”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “De openbare verlichting is goed voor 43% van onze jaarlijkse elektriciteitsfactuur. Door meer lichten te doven en een aanpassing van het brandregime tussen 23:00 en 06:00 kunnen we zo alvast een grote besparing bereiken.” “We verlagen ook de temperatuur van 21 graden tot 19 graden in onze gebouwen. Het zwembad, de schoolgebouwen van Gitok, Kadrie, Maatjes en Diesterweg zijn de grootste energieverbruikers. Door de temperatuur te verlagen kunnen we tot 10% op het gasverbruik voor verwarming reduceren en dat betekent een besparing van 70.000 euro op jaarbasis”.

Energiemeesters

Een nieuwe maatregel is ook de aanstelling van een energiemeester per gebouw. Lukas Jacobs : “Voor elk van de 58 gemeentelijke gebouwen stellen we mensen aan om de monitoring en de energieboekhouding verder te optimaliseren. Dit is een essentiële succesfactor voor de toepassing van deze energiemaatregelen. Zonder energiemeester kunnen de maatregelen moeilijk opgevolgd worden.”
In heel wat gebouwen zijn de voorbije jaren verschillende investeringen gebeurd voor een lager energieverbruik, met nieuwe isolatie en beglazing, ketelrenovaties en duurzame verlichting. “Toch zijn de verbruiken nog vrij hoog en moeten we nu versneld bijkomende maatregelen treffen. Zo worden momenteel de daken gerenoveerd van Gitok, met meer isolatie, en zullen verouderde stookketels in verschillende gebouwen versneld worden gerenoveerd. Het water in het gemeentelijk zwembad werd eerder al verlaagd tot 28,5 graden, de comforttemperatuur voor vrij zwemmen en schoolzwemmen. Daar doen we nog een halve graad af, tot 28 graden. De fontein aan de bibliotheek wordt stilgelegd en we doven ook de sfeerverlichting aan de kerkgebouwen. De kerstverlichting zullen we nog wel grotendeels laten hangen, via de LED-verlichting in verschillende bomen in de Kalmthoutse wijken.”

Subsidies

Vanuit het recent goedgekeurde klimaatactieplan worden ook bijkomende gemeentelijke subsidies uitgewerkt voor rationeel energiegebruik bij de mensen thuis. Milieuschepen Silke Lathouwers : “Zo worden nieuwe gemeentelijke premies voorzien voor het plaatsen van isolatie, thermische beglazing, een warmtepomp of een zonneboiler.
Er worden ook financiële tussenkomsten voorzien bij het uitvoeren van een energie-audit bij een renovatie en het plaats van een groendak.” De energiecrisis zorgt ervoor dat meer mensen aankloppen bij het OCMW om advies en financiële steun. Mensen worden actief bevraagd rond energiearmoede. In functie van het sociaal onderzoek wordt dan een traject opgestart waar ingezet wordt op duurzame oplossing op maat van de cliënt.

Infoavond premiesM

“De gemeente zet ook in op bijkomende inspanningen voor mensen die op zoek zijn naar energie- en renovatieadvies. Dat kan niet alleen bij het EnergieK loket bij de gemeente. Er zal ook worden samengewerkt met coöperatieve vennootschap Zonnewind voor gerichte ondersteuning van energievragen van bewoners. Donderdagavond 29 september wordt alvast een infoavond georganiseerd i.s.m. Igean in het dienstcentrum De Groten Uitleg met tips en advies om je woning klaar te maken voor de toekomst en duidelijke uitleg over de verschillende subsidies, premies en renovatieadvies. In deze tijden met torenhoge energiefacturen is dat zeker aan te bevelen”, besluit Silke Lathouwers.

Bron en foto: gemeente Kalmthout

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet