Laatste nieuws:
Jongeren leggen Kapelse lijsttrekkers vuur aan de schenen

Jongeren leggen Kapelse lijsttrekkers vuur aan de schenen

Op maandag 1 oktober gingen de lijsttrekkers van de Kapelse partijen, in de raadzaal van het kasteel Beukenhof, rechtstreeks in debat met de leerlingen van het Atheneum Kapellen. Gevarieerde thema’s passeerden de revue, toch deden de verkiezingskandidaten enkele opvallende uitspraken.

Kapellen in 2050

We stelden de vraag aan alle lijsttrekkers hoe Kapellen er voor hun in 2050 zou moeten uitzien:
• Katrien Gernaey (PVDA): Wij willen in 2050 een klimaatbedrijf in handen van de gemeenschap. Ook willen we dat er fors geïnvesteerd is in hernieuwbare energie. Op sociaal gebied willen wij dat er plaats is voor iedereen door middel van betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woningen. In 2050 moet armoede een uitzondering zijn.
• Pieter Buysse (Sp.a-Groen): Wij streven naar geluk. Wat heb je daarvoor nodig? Een goede gezondheid, schone lucht, werk, verkeersveiligheid, cultuuraanbod en ontspanning. Daarvoor hoeven we niet binnen de Kapelse muren te blijven, iedereen heeft last van de opwarming van de aarde.
• Dirk Van Mechelen (Open VLD): Wij willen bouwen aan het Kapellen van morgen. Wij willen een gemeente waar alles aanwezig is: waar je kan sporten, wandelen, veilig zijn, …. Om de mobiliteit onder handen te krijgen willen we de komende legislatuur fietspaden aanleggen.
• Maaike Van Overloop (CD&V): Ik wil over dertig jaar een zorgzame gemeente waar de burger centraal staat. Burgers moeten elkaar helpen en ondersteunen, we moeten ten slotte samenleven.
• Valerie Van Peel (N-VA): In 2050 willen wij het centrum laten heropleven, de NX-verbinding tussen Stabroek en de Havenweg moet gelegd zijn en we willen gezonde lucht. Kapellen moet een groene gemeente blijven en kinderarmoede moet aangepakt worden.
• Romy Robert (Vlaams Belang): In 2050 willen we dat burgers meer inspraak hebben in de gemeente (bijvoorbeeld door referenda). Ook willen wij dat elke partij zich specifieert op een bepaald beleidsdomein, bijvoorbeeld Vlaams Belang voor migratie. Verder is het belangrijk dat de jeugd zich goed in zijn vel voelt.

Mobiliteit

Alle partijen zijn het erover eens dat er iets moet veranderen aan de Kapelse fietsinfrastructuur. Open VLD wil een modernisering uitvoeren aan heikel punten zoals de Streepstraat en de Klinkaardstraat. De werken vallen te combineren met de noodzakelijke rioleringswerken. Sp.a-Groen is het eens met deze ingrepen, maar wil ook bij alle andere infrastructuurwerken de fietser op de eerste plaats zetten. Daarbij vinden ze ook dat niet alleen de aanwezigheid van een fietspad belangrijk is, maar ook het comfort ervan.
PvdA pleit voor ‘vierkantgroene’ kruispunten, een principe dat in Nederland al veelvuldig wordt toegepast. Op plaatsen zoals de Streepstraat en de Kapelsestraat kan dit volgens hen voor een vlottere en veiligere doorstroom van het verkeer zorgen. N-VA denkt overigens dat de problematiek op de ovonde deels opgelost kan worden door het installeren van ‘slimme verkeerslichten’.

NX

In 1995 kwam huidig burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) met het idee om een verbindingsweg te leggen tussen Stabroek en de Havenweg. Dit om het verkeer dat nu door Kapellen rijdt, weg te leiden. Uit milieurapporten blijkt dat deze weg voor 95% benut zal worden als deze aangelegd wordt. Volgens Pieter Buysse van Sp.a-Groen is dat niet de oplossing. Hij vindt dat er meer aandacht gegeven moet worden aan openbaar vervoer en fietswegen. ‘Jongeren moeten uit kunnen gaan met het openbaar vervoer, en met de fiets tot in de haven geraken.’ Volgens N-VA is het een en-en-verhaal. PvdA zegt het volgende: ‘Meer ruimte maken voor auto’s is niet de oplossing. Mensen met veel geld moeten uit hun auto stappen, en meer van het openbaar vervoer gebruik maken.’

Leegstaande winkelpanden

Vlaams Belang wil de leegstaandheid van de gemeente aanpakken door een middenstandersvereniging waarbij ondernemers beter kunnen samenwerken en elkaar kunnen helpen. ‘Leegstaande winkelpanden moeten ter beschikking gesteld worden van startende ondernemingen’, zegt Romy Robert (Vlaams Belang). ‘Doormiddel van pop-ups kunnen ondernemers proeven van het commerciële leven in Kapellen, daarboven op is er ook ondersteuning nodig’, zegt Maaike Van Overloop van CD&V

Jeugdhuis

De Kapelse jongeren zijn overduidelijk niet tevreden met de nieuwe locatie van het jeugdhuis. Wanneer de vraag opduikt of het jeugdhuis een andere locatie kan krijgen, heerst er rumoer in de raadzaal van het kasteel Beukenhof. Het pand waar vroeger het café ’t Équivalent was, is veel te klein. Sommige jongeren zijn daarom genoodzaakt op straat te staan. Katrien Gernaey (PvdA) bevestigt dit: ‘De jeugd moet een plaats voor zichzelf krijgen, en niet een tijdelijke locatie die eigenlijk veel te klein is.’ Open VLD vindt de bezorgdheden onterecht: ‘In het nieuwe complex, dat op het marktplein gebouwd zal worden, zal er een zaal zijn waar de organisatoren van het jeugdhuis hun programmatie kunnen verderzetten’, zegt huidig burgemeester Van Mechelen, ‘De momenten waarop de zaal leeg staat, zal de zaal verhuurd worden aan een zeer lage prijs. Dit geeft jongeren de kans om activiteiten die ze zelf graag willen, te organiseren.’
Voorlopig moeten de Kapelse jongeren het dus doen met de tijdelijke locatie.

Drinkfonteintjes in het park

Over één voorstel waren alle lijsttrekkers direct enthousiast: er moeten drinkfonteintjes en extra picknicktafels komen in het gemeentepark. ‘Burgers die graag in hun vrije tijd het park bezoeken om te sporten, moeten de mogelijkheid krijgen om te drinken van drinkfonteintjes. Dit zorgt ervoor dat ze zelf geen flesje mee hoeven te nemen’, zegt Romy Robert (Vlaams Belang). Daarbij vertrouwt Maaike Van Overloop (CD&V) erop dat de jongeren geen afval zullen achterlaten, wanneer er extra picknicktafels komen.

Afvalbeleid

In de strijd tegen zwerfvuil willen Sp.a-Groen en N-VA allebei jeugdbewegingen belonen die zich bezighouden met het opruimen van afval in de straten. Valerie Van Peel (N-VA) voegt hieraan toe: ‘We moeten ook kijken naar bestraffing door middel van boetes’. Maaike Van Overloop (CD&V) vindt dat de gemeente burgers moet stimuleren om producten in bulk en in losse verpakkingen te kopen in de winkel, zo kan het plastic afval meer beperkt worden.

Onenigheid over de gemeentebelasting

Op de vraag of de gemeentebelastingen verhoogd mogen worden antwoordden alle lijsttrekkers volmondig ‘nee’, behalve Katrien Gernaey (PvdA). ‘Investeringen moeten op een of andere manier betaald worden, als een verhoging van de belasting er daarentegen voor zorgt dat de publieke diensten goedkoper worden, lijkt me dat rechtvaardig.’ Sp.a-Groen vindt dat door bepaalde keuzes te maken, er geen belastingverhoging hoeft plaats te vinden: ‘De belastingen hoeven niet verhoogd te worden omdat we nog keuzes kunnen maken. We zouden bijvoorbeeld géén 2 miljoen euro kunnen investeren in een betaalparking in het centrum.’

Uitslag stemming door de leerlingen

Uitslag stemming lijsttrekkersdebat – Raadzaal gemeente Kapellen – 1/10/2018

Bron: GO! Koninklijk Atheneum Kapellen
Foto’s: Jasmijn Defize

Facebook82
Facebook
Twitter
Visit Us