Laatste nieuws:
Jaarwisseling 2021 – 2022 gemeente Roosendaal

Jaarwisseling 2021 – 2022 gemeente Roosendaal

De jaarwisseling in de gemeente Roosendaal is over het algemeen rustig verlopen. Ondanks het vuurwerkverbod was er veel vuurwerk, maar grote incidenten deden zich deze nieuwjaarsnacht niet voor. Er is op dit moment nog geen overzicht met betrekking tot aangerichte schade. Het lijkt erop dat er weinig schade aan gemeentelijke eigendommen is. Er is sprake van een trendbreuk, het was aanmerkelijk rustiger dan voorgaande jaren. Alle betrokken partijen hebben hier samen hard aan gewerkt. Dit jaar behoort Roosendaal tot de rustigere steden, waar de stad ook hoort. Een resultaat om samen trots op te zijn.

Eerste overzicht

De politie was in aanloop naar de jaarwisseling op veel plekken in Roosendaal aanwezig. Deze aanpak is naast alle preventieve maatregelen in aanloop naar de jaarwisseling effectief gebleken. De brandweer kwam tijdens de jaarwisseling begen keer in actie binnen de gemeente Roosendaal om kleine brandjes te blussen. De politie heeft ook nog op 31 december vele kilo’s vuurwerk in beslag genomen, waaronder een inbeslagname van ruim 700 kilo. Voor zover nu bekend zijn er geen arrestaties verricht of jongeren naar Bureau Halt verwezen. De komende dagen wordt een nadere inventarisatie gemaakt van eventuele schade aan gemeentelijke eigendommen. Verder is de jaarwisseling in Roosendaal rustig verlopen zonder grote incidenten. De meldingen die binnenkwamen hadden voornamelijk te maken met vuurwerkoverlast, ondanks het landelijke vuurwerkverbod.

Reactie burgemeester

Burgemeester Han van Midden zegt in een reactie: “Namens het gemeentebestuur en de gemeenteraad wens ik alle inwoners van de gemeente Roosendaal, van dorpen tot de stad een mooi en gezond nieuw jaar. Het afgelopen jaar hebben we op alle fronten ingezet om vuurwerkoverlast te voorkomen. Het was nodig om grenzen te stellen en die boodschap is op veel plekken aangekomen. Niet alleen door het te zeggen, maar ook te doen. Ik ben trots op iedereen die heeft bijgedragen aan deze rustige jaarwisseling. Politie, BOA’s, brandweer, onze gemeentelijke medewerkers, partners in de wijken, maar zeker ook ouders van onze jeugd. Dank dat jullie een oogje in het zeil hebben gehouden en het gesprek aangegaan zijn met de jongeren. Dankbaar ben ik dat jullie allen de rust in de stad hebben bewaakt en bewaard. Zo was het mogelijk dat we het mooie feest van de jaarwisseling veilig konden vieren. Op 3 januari is er voor de laatste keer de mogelijkheid om gebruik te maken van het vuurwerkinleverpunt, van 11 tot 17 uur bij de parkeerplaats van sportpark Vierhoeven.”

Geen nieuwjaarsreceptie

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Roosendaal gaat ook dit jaar niet door gezien de huidige situatie rond het coronavirus. De bijeenkomst wordt verschoven naar het voorjaar 2022 op het moment dat de nieuwe gemeenteraadsleden en het nieuwe college zijn geïnstalleerd na de gemeenteraadsverkiezingen.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet