Laatste nieuws:
Jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 2024

Jaarlijkse vakantie: nieuwe regels vanaf 2024

Vakantieplan? Plan je vakantie dan! Voor wie graag vooruit kijkt: vanaf 2024 gelden een aantal nieuwe regels die te maken hebben met het opnemen van je vakantiedagen.


Vakantie plannen in 2024

De zomervakantie komt stilaan in zicht… tijd om al vooruit te kijken naar de volgende zomervakantie in 2024! Fingers crossed natuurlijk dat je baas je verlofaanvraag goedkeurt.

Goed om te weten: vanaf vakantiejaar 2024 worden een aantal regels wat betreft het opnemen van de jaarlijkse vakantie aangevuld en aangepast aan de Europese rechtspraak over de Arbeidstijdenrichtlijn.

Wees gerust: aan het aantal wettelijke vakantiedagen (minstens 4 weken betaalde vakantie voor wie voltijds werkt) verandert er niks.

De nieuwe regels: een overzicht

 1. Situatie: je wordt ziek tijdens je vakantie

 2. Ziek worden is vervelend en al zeker tijdens je welverdiende vakantie. Vanaf 2024 kun je die ziektedagen later opnemen in het lopende vakantiejaar, je bent ze dus niet meer kwijt.

  Tijdens die ziektedagen heb je recht op een gewaarborgd loon, op voorwaarde dat je je baas hiervan meteen op de hoogte stelt, een medisch attest kunt voorleggen én (last but not least) zelf uitdrukkelijk vraagt om die ziektedagen later te kunnen opnemen.

 3. Situatie: je hebt op het einde van het jaar nog vakantiedagen over

 4. Wie voor het einde van het jaar nog wettelijke vakantiedagen over heeft, kan ze in principe niet overdragen naar het volgende jaar, hij of zij is die dagen dus kwijt. Daar komt vanaf 2024 verandering in.

  Wanneer blijkt dat je onmogelijk alle wettelijke vakantiedagen kon opnemen tijdens het jaar, dan is je baas verplicht om het saldo over te hevelen naar het eerstvolgende jaar (of indien dat ook niet mogelijk is naar het daaropvolgende jaar).

  Wat de betaling van die vakantiedagen betreft: bedienden ontvangen uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar de uitbetaling van de niet-opgenomen maar overgedragen vakantiedagen, arbeiders krijgen hun volledig vakantiegeld dan weer via de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV).

  Is het bijhouden van je wettelijke vakantiedagen niet jouw sterkste punt? Geen nood, vanaf 2024 is je werkgever verplicht om op het einde van elk vakantiejaar uit te zoeken of je wel of niet wettelijke vakantiedagen over hebt. Indien wel, dan is hij of zij ook verplicht om jou hierover te informeren.

Bron: Jobat.be
Foto: PixaBay

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet
Q8 Tempo Oil - Essen - Goedkoopst tanken in Essen