Laatste nieuws:
Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!
Het nieuwe heemkundig jaarboek De Spycker verschijnt op paasmaandag. (foto: Heemkundige Kring Essen)

Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkrijgbaar!

De Spycker 2021, het jaarboek van de Koninklijke Heemkundige Kring Essen, intussen al de 78e editie, is van de pers gerold en dit in volle Corona-tijd.

Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!6

Unieke uitgave!

Het is een unieke uitgave geworden met andermaal veertien artikelen, geschreven door dertien auteurs. Ze handelen over weinig gekende verhalen uit een ver verleden, de ontstaansgeschiedenis van vele verenigingen en instellingen uit onze streek en de boeiende levens van vele Essenaren, samen goed voor liefst 216 bladzijden leesvoer. Het centrale artikel dit jaar beschrijft hoe Essen in 2020 Corona heeft beleefd en probeerde in te dijken, soms zelfs door grenzen te sluiten en een avondklok in te stellen, een situatie die enkel met oorlogstijden te vergelijken is. We konden voor dit verhaal geen betere auteur vinden dan onze burgemeester zelf, Gaston van Tichelt. De redactie van de Spycker verloor dit jaar ook twee auteurs, Jan Meeusen en pater redemptorist, Louis Vercammen. De Spycker 2021 bevat een in memoriam van Jan Meeusen en een boeiend verhaal over het leven van pater Vercammen, opgegroeid in een café, pater geworden, leraar, missionaris en schrijver. Vercammen was ook 20 jaar lang hoofdredacteur van de Spycker.

Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!2
Pater Louis Vercammen als missionaris in Kongo. (foto: Louis Vercammen)
Rijk geïllustreerd

Dit jaarboek bevat verhalen over de start van het gildenhuis, 50 jaar Karrenmuseum, een Essens meisje dat bij indianen in Chili gaat wonen, de onverwachte terugkeer van Louis Crevecoeur na WO-II en het ontstaan van ziekenkassen, van de socialistische beweging, van carnaval en over de vroege oorsprong van de Sint-Sebastiaansgilde en nog veel meer.

Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!5
De late terugkeer van weggevoerde Louis Crevecoeur na de bevrijding. (foto: familiearchief Crevecoeur)

Alle artikelen zijn rijk geïllustreerd met in totaal liefst 170 foto’s, tekeningen en kaarten.
Wie een exemplaar wil bestellen, kan dit doen via rekeningnummer BE28 0682 0126 4620 tegen 20 euro met vermelding van naam en adres. Het jaarboek De Spycker 2021 wordt dan de week na Pasen aan huis bezorgd. Zo word je ook lid van onze Koninklijke Heemkundige Kring en ontvang je gratis twee Spyckertjes in de loop van het jaar.

Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!4
Het leegstaande Gildenhuis heeft een zeer boeiende geschiedenis. (foto: glasplaat Bernaards)
Jaarboek De Spycker vanaf 6 april verkijgbaar!3
50 jaar geleden werd het Karrenmuseum onder massale belangstelling officieel geopend. (foto: Heemkundige Kring Essen)

Dit jaarboek is vanaf 6 april verkrijgbaar voor 20 euro bij de Heemkundige Kring zelf, maar ook bij het Romanneke op Horendonk, dagbladhandel Brems op Wildert, het VVV-kantoor aan het Karrenmuseum en bij Essen Press in de Nieuwstraat. Het jaarboek wordt gedrukt op 650 exemplaren en is een must voor elke rechtgeaarde Essenaar.

Bron en foto’s: Koninklijke Heemkundige Kring Essen

Facebook18
Facebook
Twitter