Laatste nieuws:
Invullen belastingaangifte Stabroek

Invullen belastingaangifte Stabroek

De FOD Financiën vult je belastingaangifte gratis in op vrijdag 18 mei van 9u00 tot 12u00 en van 13u30 tot 15u00 in de raadzaal van het gemeentehuis Stabroek.

Op deze gemeentelijke zitdag kan de wachttijd enigszins oplopen. Met een beetje geduld komt iedereen aan de beurt.

Gelieve volgende documenten mee te brengen naar de zitdag:

· De blanco aangifte.

· De elektronische identiteitskaart en de pincode (ook deze van de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner als dat nodig is. Kom je voor iemand anders, breng dan ook een volmacht mee).

· Fiches inzake uw inkomsten (bezoldigingen, pensioenen, vakantiegeld, vervangingsinkomsten,…).

· Bewijsstukken betreffende aftrekbare uitgaven (attesten hypothecaire leningen, pensioensparen, giften, kinderoppas, dienstencheques, energiebesparende investeringen,…).

Alternatieve zitdagen

Er wordt maar één zitdag georganiseerd in onze gemeente. Je kan ook gebruik maken van de zitdagen op het taxatiekantoor personenbelasting Brasschaat 3 van de FOD Financiën in de Lt. Coppenskazerne, Ruiterijschool 3 te Brasschaat. Deze zitdagen zijn er vanaf mei alle werkdagen van 09u00 tot 12u00 en in juni alle werkdagen van 09u00 tot 15u00.

Zijn er nog alternatieven? Ja, hier vind je de info.

We willen er ook op wijzen dat de inning van de personenbelasting gebeurt door de FOD Financiën en niet door het gemeentebestuur. Voor alle vragen over je aangifte en de personenbelasting kan je terecht bij de FOD op het nummer T 0257 257 57 (op werkdagen tussen 8u00 en 17u00) of via de website http://www.minfin.fgov.be/.

Medewerkers van het gemeentebestuur zullen je voor alle vragen hieromtrent doorverwijzen naar deze bevoegde overheidsdienst.

Bron en foto: gemeente Stabroek

AJ

Facebook3
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us