Laatste nieuws:
Invullen belastingaangifte, Stabroek

Invullen belastingaangifte, Stabroek

Belastingaangifte, Stabroek.

De FOD Financiën vult je aangifte gratis in op dinsdag 30 mei van 9u00 tot 12u00 en van
13u30 tot 15u00 in de raadzaal van het gemeentehuis Stabroek. Op deze gemeentelijke zitdag kan de wachttijd enigszins oplopen.

Met een beetje geduld komt iedereen aan de beurt.

Gelieve volgende documenten mee te brengen naar de zitdag:

· De blanco aangifte.

· De elektronische identiteitskaart en de pincode (ook deze van de echtgenoot/wettelijk samenwonende
partner als dat nodig is).

· Fiches inzake uw inkomsten (bezoldigingen, pensioenen, vakantiegeld, vervangingsinkomsten,…).

· Bewijsstukken betreffende aftrekbare uitgaven (attesten hypothecaire leningen, pensioensparen, giften, kinderoppas, dienstencheques, energiebesparende investeringen,…).

 

Alternatieve zitdagen

Er wordt maar één zitdag georganiseerd in onze gemeente. Alternatieven zijn:

– Een zitdag in een andere gemeente. Info weldra op de website van de FOD Financiën,
aangifte 2017.

– Gebruik maken van de zitdagen op het taxatiekantoor personenbelasting Brasschaat 3 van de FOD Financiën in de Lt.   Coppenskazerne, Ruiterijschool 3 te Brasschaat. Deze zitdagen zijn er vanaf mei alle werkdagen van 09u00 tot 12u00 en
in juni
alle werkdagen van 09u00 tot 15u00.

Bron en foto: gemeente Stabroek

EJ

Facebook2
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us

Lees meer:

Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Dossier uit 1841 verhindert verkoop tweewoonst

Ingezonden brief Wij zijn verhuisd naar een appartement en onze schoonzus is overleden. Wegens leegstand …

Wegtrace verkaveling Heikantlaan Essen - (c) Google Streetview

Akkoord wegtracé verkaveling Heikantlaan nog steeds gevoelig

Op de gemeenteraad van afgelopen dinsdag was een kleine meerderheid akkoord met de aanvraag voor ‘goedkeuring …

Deel Maststraat en Leemstraat krijgt nieuwe bomen en voetpaden

Deel Maststraat en Leemstraat krijgt nieuwe bomen en voetpaden

De gemeente Essen bracht het straatbeeld in de wijk Heikant uitvoerig in kaart. Op een …