Laatste nieuws:
Infomoment kleitargetschietstand Groot Schietveld Brasschaat

Infomoment kleitargetschietstand Groot Schietveld Brasschaat

Schietclub Zwarte Duif uit Brasschaat heeft bij de gemeentebesturen van Brasschaat en Brecht een aanvraag ingediend voor het inrichten van een kleiduifschietstand op het Groot Schietveld, in de omgeving van de Arthur Boelstraat (Gooreind) en de Kreolienstraat (Brecht).

In openbaar onderzoek van 8/02 tot 12/03/2019

De aanvraag ligt van 8 februari 2019 tot en met 11 maart 2019 ter inzage in Brecht bij de gemeentelijke dienst omgeving (Gemeentepark 1 – 2960 Brecht). De aanvraag kan worden ingekeken tijdens het openbaar onderzoek op afspraak. U kan online een afspraak maken via www.brecht.be of telefonisch via het nummer 0800 3 2960.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht. Dit kan per brief of via het omgevingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Info moment op vrijdag 15/03/2019 te 14:00

Schietclub Zwarte Duif uit Brasschaat voorziet een infomoment voor alle geïnteresseerden op vrijdag 15 maart. Dit infomoment vindt plaats op de Artilleriestand 3000 in het Militair Domein. Volg hiervoor op de Brasschaatbaan de pijlen “info moment” ter hoogte van de Kreolienstraat.

De bewoners van de aanpalende wijk verwachten we – omdat het Militair domein niet overal vrij toegankelijk is – om 14:00 stipt aan de ingang van het domein in de Arthur Boelstraat. Uw aanwezigheid zou ten zeerste gewaardeerd worden.

Standpunt Gemeentebestuur Wuustwezel

Het gemeentebestuur van Wuustwezel is bezorgd omtrent de bijkomende geluidshinder voor de aanpalende woonwijken in Gooreind, het nabijgelegen woonzorgcentrum Amandina en de palliatieve eenheid Coda. De geluidslast overschrijdt de wettelijke norm en is niet te verrechtvaardigen. Op het Groot Schietveld gelden er strenge beperkingen inzake recreatief gebruik en de veiligheidsrisico’s. Dat is begrijpelijk op voorwaarde dat die beperkingen voor iedereen gelden. Voor een schietclub kunnen er geen uitzonderingen worden gemaakt. De inplanting van deze sportieve infrastructuur strookt niet met de heersende principes qua ruimtelijke ordening. Het gemeentebestuur heeft dan ook een negatief advies uitgebracht.

Meer info

dienst omgeving – 03 690 46 22 – ruimtelijkeordening@wuustwezel.be

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pxhere

Facebook186
Facebook
Twitter
Visit Us