Laatste nieuws:
Industriezone Rijkmaker breidt uit in 2020

Industriezone Rijkmaker breidt uit in 2020

In 2020 krijgt de industriezone Rijkmaker een forse uitbreiding. De gemeente is volop bezig om de landbouwgronden om te vormen naar industriegronden. Er komen heel wat percelen bij. Goed nieuws dus voor de werkgelegenheid in onze gemeente.

Planning

Studiebureau D+A Consult levert begin juli 2019 de startnota af aan het schepencollege.

Op 15/08 kan deze startnota worden ingekeken door alle betrokken partijen gedurende 60 dagen. Tijdens deze periode worden eveneens alle adviezen opgevraagd van bijvoorbeeld de Gecoro, Departement Landbouw en Visserij…).

Half september voorziet de gemeente een participatiemoment waarbij de Essenaar de kans krijgt om voorstellen te formuleren. Meer details hierover volgen later.

Het openbaar onderzoek naar de wijzigingen van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Rijkmaker zal starten in mei of juni 2020. Iedereen heeft dan 60 dagen de tijd om mogelijke bezwaren in te dienen.

Als alles goed gaat, zijn de wijzigingen aan het RUP definitief in augustus of september 2020.

Daarna kan de gemeente aan de slag om infrastructuurwerken uit te voeren zoals het aanleggen van wegen, riolering, water enzovoort.

Interesse in een perceel?

Heb je interesse in een perceel of wil je meer te weten komen over de uitbreiding van de industriezone Rijkmaker? Neem dan contact op met Peter De Smedt, contactpersoon Lokale Economie. Dat kan via peter.desmedt@essen.be of 03 670 01 36.

Bron: gemeente Essen
Foto: © Google Maps

Facebook42
Twitter
Follow Me
Tweet