Laatste nieuws:
Huis gekocht wat te doen bij verborgen gebreken

Huis gekocht: wat te doen bij verborgen gebreken?

Bij de aankoop van een woning zijn bepaalde gebreken zichtbaar. Maar sommige dingen kan je simpelweg niet zien. Je weet niet wat er achter de muren of in het plafond zit. Maar wat zijn nu juist verborgen gebreken en wat kan je daaraan doen?

Het is van essentieel belang dat je de woning op voorhand door een expert laat controleren voor verborgen gebreken. Heb je de woning reeds gekocht en komen er verborgen gebreken boven water drijven? Bij Hebbes weten we raad.

Wat is een verborgen gebrek?
Het verschil tussen een zichtbaar en een verborgen gebrek is in de praktijk vaak miniem. In de wetgeving bestaat er geen definitie voor verborgen gebrek. Het is vooral van belang dat je als koper kan aantonen dat je de woning zo nauwkeurig en voorzichtig hebt bekeken. Alle gebreken die daarna nog worden ontdekt, kunnen dan vrij gemakkelijk geïdentificeerd worden als ‘verborgen gebreken’.

Zichtbare gebreken, zoals vocht in de kelder, scheuren in de muur, tellen niet als verborgen. Je wordt altijd geacht deze gebreken te kennen.

Vrijwaring voor de verkoper
De wetgeving voorziet een vrijwaringsplicht of meldingsplicht voor verborgen gebreken. Dit geldt enkel voor gebreken die voldoende ernstig zijn.

Wat is in die zin ernstig? Het gaat over gebreken die de functionaliteit van de woning sterk beperken en gebreken die, als de koper ervan op de hoogte zou zijn, de woning niet of voor minder geld zou kopen.

Wat te doen als koper?
Wanneer je zeker bent van je stuk, kan je een vordering instellen op basis van verborgen gebreken. Je moet dan het gebrek bewijzen en kunnen aantonen dat het gebrek aanwezig was op het ogenblik van de verkoop.

Heb je je woning via een openbare verkoop aangekocht? Dan kan je geen vordering instellen. Dergelijke aankopen zijn dus risicovoller.

Korte termijn
De wet bepaalt dat je de rechtsvordering binnen een korte termijn moet instellen. Dat is logisch. Enkel binnen een korte termijn na de verkoop kan men achterhalen of het verborgen gebrek al bestond bij het afsluiten van de overeenkomst.

Kwade trouw
In de meeste verkoopovereenkomsten staat vermeld dat je een verkoper niet kan aanspreken voor verborgen gebreken. Dit geldt niet voor een verkoper die bewust een gebrekkige woning als normaal verkoopt, want dan is hij te kwader trouw.

Bij twijfel of discussie moet de verkoper kunnen bewijzen dat hij geen weet had van de voor de koper verborgen gebreken. Vaak stelt de rechtbank een expert aan om te achterhalen of de verkoper technische maatregelen nam om het gebrek te camoufleren, bijvoorbeeld door het plaatsen van panelen voor muren die door vochtigheid worden aangetast.

Bron: Hebbes.be

JH

Facebook11
Facebook
Twitter
Visit Us