Laatste nieuws:
Hou je het openbaar domein vrij?

Hou je het openbaar domein vrij?

Het lokaal bestuur stelt steeds vaker vast dat inwoners allerlei constructies op het openbaar domein plaatsen zoals paaltjes, afsluitingen, hagen enzovoort. Dat mag niet zonder toelating.

De obstakels vormen een mogelijk gevaar voor weggebruikers. Het lokaal bestuur ontvangt hier regelmatig klachten over. Als een auto in een noodsituatie moet uitwijken, belandt de wagen wel eens op een paaltje in plaats van de berm.

Drie functies

De berm van het openbaar domein heeft drie functies:
-Nutsvoorzieningen zoals water, gas en elektriciteit liggen vaak in de berm. Deze zones moeten dus toegankelijk blijven voor de nutsmaatschappijen.
-De berm moet toegankelijk blijven voor mogelijk uitwijkend verkeer.
-De zwakke weggebruiker moet steeds gebruik kunnen maken van de berm.

Vergunning nodig

Je mag niet zomaar een stuk van het openbaar domein innemen. Bij eventuele ongevallen of schade ben je als overtreder verantwoordelijk. Bovendien draai je zelf voor afbraakkosten op als er openbare werken moeten gebeuren.

Hinder door beplanting

Een bijkomend probleem is dat de zichtbaarheid op bijvoorbeeld voet- en fietspaden wordt belemmerd door overhangende beplanting en takken. Iedereen is verantwoordelijk voor haar of zijn beplanting en moet dit snoeien zodat er geen hinder is voor de gebruiker van de voet- en fietspaden.

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Pixabay

Facebook8
Facebook
Twitter