Laatste nieuws:
Hou het openbaar domein vrij
Hou het openbaar domein vrij

Hou het openbaar domein vrij

De gemeente Essen stelt meer en meer vast dat op haar grondgebied openbaar domein wordt ingenomen of bezet wordt door allerlei constructies zoals paaltjes, afsluitingen, hagen, struiken, hekken, enzovoort. De constructies worden vaak geplaatst door inwoners van Essen.
De obstakels vormen een mogelijk gevaar voor weggebruikers. De gemeente ontvangt hier regelmatig klachten over.

De berm van het openbaar domein heeft drie functies:
Nutsvoorzieningen zoals gas, water en elektriciteit liggen vaak in de berm. Deze zones moeten dus toegankelijk blijven voor de nutsmaatschappijen.
De berm moet toegankelijk blijven voor mogelijk uitwijkend verkeer.
De zwakke weggebruiker moet steeds gebruik kunnen maken van de berm.
Inname openbaar domein verboden

Het college van burgemeester en schepenen wil de Essenaars erop wijzen dat de inname en/of bezetting van het openbaar domein zonder vergunning verboden is en dat bij eventuele ongevallen of schade de overtreder verantwoordelijk is.

Hinder door beplanting
Een bijkomend probleem wat het openbaar domein betreft, is dat de zichtbaarheid op bijvoorbeeld voet- en fietspaden wordt belemmerd door overhangende beplanting en takken. De gemeente wil de inwoners erop wijzen dat zij verantwoordelijk zijn voor hun beplanting en deze moeten snoeien zodat er geen hinder is voor de gebruikers van de voet- en fietspaden.

Bron en foto: gemeente Essen

JV

Facebook3
Facebook
Twitter
Visit Us