Laatste nieuws:
Hoe ratten te bestrijden

Hoe ratten te bestrijden?

Ratten zijn meestal ongewenste gasten in en om de tuin. En dat is een regelmatig terugkerend probleem. Ratten voeden zich voornamelijk met voedsel dat de mensen hen (onbewust) aanreiken. De gemeente wil het aantal ratten zo laag mogelijk houden en de hinder tot een minimum beperken.

De voornaamste rattenplagen worden veroorzaakt door de bruine rat. Dat zijn alleseters en voeden zich bij voorkeur met granen. Maar ze zijn perfect tevreden met allerlei huishoudelijk afval. Een parkje waar de eenden gevoederd worden met brood, zwerfvuilbakjes waar keukenafval in wordt gedumpt, compostbakken waarop gekookte voedselresten belanden of kippenrennen waar men de kippen overvloedig graan geeft. Het zijn ware paradijzen voor de bruine rat!

Wat doet de gemeente om ratten te bestrijden?

Ratten gebruiken grachten om zich ongezien te verplaatsen en als beschutting voor het graven van een nestgang. In normale omstandigheden vinden ze hier niets eetbaars. Dus gaan ze op zoek bij de menselijke bewoning. Op gemeentelijke eigendommen en in het gemeentelijke patrimonium zorgt de groendienst voor de bestrijding van ratten. Zo worden er rattenbakken of -buizen geplaatst in baangrachten van straten. Langsheen gewestwegen zorgt het Agentschap Wegen en Verkeer voor de bestrijding van de ratten in de grachtkanten.

De gemeentediensten merken dat er regel­matig rattenvergif gestolen wordt uit de gemeentelijke rattenbakken. Dat raden we ten strengste af. Onoordeelkundige behan­deling van het lokaas kan gevaarlijk zijn en maakt het moeilijk om de rattenplaag te bestrijden.

Bestrijding bij jou thuis

Ratten bestrijden op je eigendom is wettelijk verplicht. Daarvoor kan je bestrijdingsmiddelen kopen, bijvoorbeeld in een tuincentrum. De gemeentediensten zelf verdelen geen rattenvergif onder de inwoners. De gemeente Kalmthout heeft hiervoor geen erkenning.
Gebruik altijd rattenvergif in de vorm van waterbestendige paraffineblokjes. Die steek je in een gesloten bakje, een stuk regenpijp of een gesloten kistje met kleine opening. Op die manier kunnen er geen kinderen of onschuldige (huis)dieren in contact komen met het vergif. Was steeds de handen na het plaatsen van het rattenvergif.
Zakjes gevuld met vergiftigde graantjes raden we af. Vogels of andere onschuldige tuinbewoners kunnen die openen en opeten, met alle gevolgen van dien. Bovendien zijn er heel wat dieren die de zakjes verplaatsen, zodat het lokaas ergens opduikt waar het niet gewenst is.

Tip: geef ratten geen kans (op eten)

Voorkomen is altijd beter dan genezen, zo ook bij rattenplagen. Op de milieudienst vind je een handige brochure die je kan helpen bij de rattenbestrijding. En ook deze tips zetten je alvast op weg:
• Verzamel huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde containers.
• Laat geen voedselresten rondslingeren.
• Voeder kippen, konijnen of andere huisdieren ’s morgens en neem het voedseloverschot ’s avonds weg.
• Bewaar dierenvoeders in gesloten vaten of containers.
• Ruim je bijgebouwen regelmatig op en beperk zo nestgelegenheden voor ratten.
• Gebruik enkel voederplankjes voor tuinvogels bij strenge vorst of sneeuwval.
• Sluikstorten van keukenafval in zwerfvuilbakjes is een overtreding en voedt de ratten.

INFO:
Milieudienst Kalmthout
duurzaamheid@kalmthout.be
03 620 22 64

Agentschap Wegen en Verkeer, district Brecht
wegen.antwerpen@vlaanderen.be
03 330 12 60

Bron: gemeente Kalmthout
Foto: Pixabay

Facebook80
Twitter
Follow Me
Tweet