Hoe presteerden gemeenten op klimaatvlak?

Provincies lanceren online klimaatrapporten met uniforme cijfers over de CO2-uitstoot en het energieverbruik per gemeente

De 5 Vlaamse provincies verzamelden cijfermateriaal over klimaat en energie. Via provincies.incijfers.be stellen ze deze data ter beschikking van gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid op te volgen en te vergelijken met gelijkaardige gemeenten.

Struikelblok

Veel schoolgaande jongeren gaan het toejuichen: ook gemeenten kunnen heden ten dage een rapport krijgen over het gemeentelijk klimaatbeleid. De meeste gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of een ander klimaat engagement en hebben de afgelopen jaren al heel wat maatregelen getroffen. Maar het verzamelen van cijfergegevens is vaak een struikelblok om hun klimaatbeleid en de evolutie ervan ook daadwerkelijk in kaart te brengen.
Per gemeente bundelt het klimaatrapport de belangrijkste gegevens over de vermindering van de broeikasgasuitstoot. Ze vinden er onder meer de CO2-uitstoot per sector, het energieverbruik van huishoudens, renovatiepremies, mobiliteit en de productie van hernieuwbare energie op hun grondgebied.

Klimaatdoelstellingen

Voor Jan De Haes, gedeputeerde voor milieu en natuur, is deze provinciale dienstverlening evident: “Naast onze eigen inspanningen om onze organisatie klimaatneutraal te maken tegen 2020, ondersteunen we als provincie de gemeentebesturen waar kan en nodig is. Onze experten begeleiden lokale overheden bij de opmaak van hun toekomstige klimaat- en energieplannen. Dankzij de provinciale klimaatrapporten beschikken gemeenten nu over uniforme en objectieve cijfers om hun klimaatdoelstellingen op te volgen en bij te sturen.”

Globale toestand in de provincie Antwerpen

Globaal stellen we in de provincie Antwerpen een lichte stijging in uitstoot vast, per gemeente zijn er echter grotere verschillen. Op onderstaande kaart zien we verschillen in CO2-uitstoot per gemeente van 2016 ten opzichte van het referentiejaar 2011. De licht- tot donkeroranje gemeenten hebben een stijgende CO2-uitstoot, de lichtgrijze zijn stabiel tot licht dalend en de licht- tot donkerblauwe gemeenten vertonen een dalende CO2-trend.

Hoe presteerden gemeenten op klimaatvlak
Totale CO2-emissie 2016 (groei tov 2011) van de gemeenten
in de Provincie Antwerpen
Kant-en-klaar klimaatrapport op maat van de gemeente

Via het rapport krijgt een gemeente inzicht in de maatregelen die effect hebben of waar extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken wordt de gemeente ook vergeleken met andere gemeenten in de provincie of met de gemiddelden voor Vlaanderen. In het rapport zijn ook enkele verklarende cijfers opgenomen die niet rechtstreeks met klimaat te maken hebben, maar belangrijke aandachtspunten zijn voor het gemeentelijk klimaatbeleid. Zoals de financiële draagkracht van gezinnen of de toestand van het woningbestand.

Een mooie case is Bornem. Bornem doet het beter dan het provinciaal gemiddelde met een lichte daling van de globale CO2-uitstoot met 1,4% tussen 2011 en 2016.
Wat in het rapport frappant in het oog springt, is de sterke daling (-10,9%) van de CO2-uitstoot in de sector huishoudens, verantwoordelijk voor een groot aandeel van de CO2-uitstoot op het Bornemse grondgebied. De gemeente presteert beter dan het provinciaal gemiddelde (-6%) en het Vlaamse gewest (-6,8%).

Positieve bekrachtiging

Voor Maarten Kegels, ambtenaar Duurzaamheid en Wonen van Bornem, is de vaststelling een positieve bekrachtiging van de ingeslagen weg.

Hoe presteerden gemeenten op klimaatvlak2
Maarten Kegels

“De gemeente investeert al enkele jaren in de verlaging van de energie-impact van huishoudens. Zo biedt de gemeente warmte-advies op maat aan waarbij gezinnen op basis van energiescans van hun woningen concrete acties aangereikt krijgen om hun uitstoot te verlagen.” Maarten Kegels vult aan: “Als gemeente gaan we zelfs een stap verder in onze ondersteuning met een (sociaal) premiebeleid voor energiebesparende maatregelen zoals isolatie.”

Bron en foto’s: Provincie Antwerpen
Grote foto: Pixabay

Facebook25
Twitter
Follow Me
Tweet