Laatste nieuws:
Architekst Vertaalbureau Antwerpen - Communicatie en taal

Hoe ga je om met anderstaligen op de werkvloer?

Op de Vlaamse arbeidsmarkt hebben allochtone werknemers het niet altijd even makkelijk. Dit is het geval bij de aanwerving, maar ook echt op de werkvloer. Dit heeft een aantal redenen, waar de taalbarrière zeker één van is. Binnen het bedrijf is de talenkennis ook voor de veiligheid van belang. Een vertaalbureau uit Hasselt kan hier gelukkig bij helpen. Alle werknemers moeten immers de procedures wel goed kunnen begrijpen, terwijl het onderlinge overleg ook goed moet gaan. Niet altijd gaat dit even goed, lost in translation komt helaas nog wel eens voor. Dit mag eigenlijk niet gebeuren, je moet dit potentiële probleem dan ook zo snel mogelijk in de kiem smoren. Is je bedrijf gelegen in Antwerpen, dan kan je lokaal een beroep doen op de diensten van Architekst Antwerpen.

Allerlei problemen onder allochtone werknemers

De Nederlandse arbodiensten hebben in het verleden veel onderzoek gedaan naar vraag en aanbod onder allochtonen. Hieruit wordt erg duidelijk dat er op dit gebied nog veel winst valt te boeken. Het lijkt erop dat de allochtone werknemers alsmaar beter bereikt worden, maar in de praktijk is dit niet altijd het geval. Dit komt met name door de taalproblemen, al hebben andere factoren ook veel invloed op dit probleem. Hierbij kun je onder andere denken aan cultuurverschillen, maar ook zie je vaak dat de allochtone werknemers vaak een lager opleidingsniveau hebben. Inmiddels komt hier gelukkig steeds meer verandering in. Daarnaast hebben de werkgevers zo nu en dan simpelweg ook te weinig ervaring in het omgaan met allochtone werknemers. 

Communicatie blijkt het grootste probleem te zijn

Communicatie is natuurlijk een thema dat in de interpersoonlijke relaties een belangrijke plaats inneemt. Dit is zelfs het geval als er helemaal geen taalbarrière is. Een goede communicatie is simpelweg vereist om tot het gewenste resultaat te komen met behulp van effectief gedrag. Goed contact is hiervoor zeker nodig, al is communicatie natuurlijk meer dan alleen verbaal contact. Voor het verbale aspect is het verstandig om een gespecialiseerd vertaalbureau in te schakelen wanneer je iets wil vertalen van het Nederlands naar het Frans. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor allerlei documenten. Daarnaast kan het natuurlijk ook andersom vertaald worden of juist naar een heel andere taal dan Frans of Nederlands. 

Communicatie is meer dan alleen taal

Zoals net al even genoemd werd bestaat communicatie niet alleen maar uit verbaal contact. Het non-verbale aspect mag je zeker niet vergeten als je werkt met anderstaligen. Zo zullen bepaalde tekens en signalen nooit en te nimmer een universele betekenis hebben. Dit zul je ook zeker merken als je werkt met mensen die niet afkomstig zijn uit België. In alle culturen hebben deze zaken namelijk een andere betekenis. Denk hierbij intonatie, houding en mimiek, maar ook zeker aan oogcontact. Dit zijn allerlei elementen die een belangrijke rol spelen bij interculturele relaties, terwijl ze ook eenvoudig tot verkeerde interpretaties kunnen leiden. Zo is in het allerlei culturen bijvoorbeeld ongepast om als ondergeschikte een meerdere in de ogen te kijken, terwijl het in ons land vrij normaal is om dit te doen.

Houd rekening met elkaar

Het is verstandig om het project te laten leiden door een brede groep personen. Denk hierbij aan het management, maar ook aan de ploegbaas en sociale partners. Bovendien vraagt het om openheid van de ploegbaas. Hij of zij moet namelijk erkennen dat communicatie een proces is tussen diverse partijen. Als de ploegbaas namelijk op een bepaalde manier spreekt dan kan dit niet voor iedereen te volgen of te begrijpen zijn. Dit moet je beslist in je achterhoofd houden bij een multiculturele werkvloer. Met andere woorden, door goed rekening met elkaar te houden zal de communicatie al niet zo’n groot probleem zijn.