Laatste nieuws:
Hinder Hoevensebaan Kapellen

Hinder Hoevensebaan Kapellen

Op 27 juni 2022 start Pidpa met nutswerken op de Hoevensebaan tussen de ovonde en de Kerkstraat. De werken verlopen in drie fases.

Eerste fase

Tijdens de eerste fase is gedurende enkele dagen de parkeerstrook ingenomen. Voorafgaand wordt er een parkeerverbod ingesteld.

Fase twee

Nadien start fase twee. Dan wordt de rijbaan ingenomen tussen huisnummer 44 en de Essenhoutstraat. Pidpa werkt hier in twee zones met mobiele verkeerslichten. Zo wordt de hinder niet onnodig vergroot. In fase 2b voorziet Pidpa ook verkeerslichten in de Essenhoutstraat.

Laatste fase

De laatste fase is gepland in de week van 4 juli. Dan geldt er éénrichtingsverkeer op de Hoevensebaan tussen de Essenhoutstraat en de Korte Vredestraat en dit in de richting van de ovonde. Voor het verkeer richting Hoevenen wordt er een omleiding voorzien via de Streepstraat. Ook in de Streepstraat zal er éénrichtingsverkeer worden ingevoerd tussen de Dorpsstraat en de Biartlei. Als bijkomende maatregel zal er in de Streepstraat en de zijstraten tussen de Hoevensebaan en de Streepstraat een zone 30 ingevoerd worden.

Voet- en fietspad onderbroken

Vanaf 4 juli zal ook het voet- en fietspad op de hoek met Dorpsstraat en Hoevensebaan onderbroken worden. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de Dorpsstraat en de Antwerpsesteenweg waar het fietspad tijdelijk wordt ingericht als dubbelrichtingsfietspad. Voor fietsers langs de Hoevensebaan blijft de doorgang gewaarborgd. Indien alles vlot verloopt zijn op 8 juli de werken voorbij.

De Lijn

De bussen van De Lijn richting Hoevenen volgen de omleiding via de Streepstraat. Meer informatie daarover via www.delijn.be.

MLH

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet