Laatste nieuws:
Het vrijwilligersverhaal van Eddy Ryssens

Het vrijwilligersverhaal van Eddy Ryssens

Van 27 februari tot 6 maart is het de week van de vrijwilliger. Eddy Ryssens is een van de vrijwilligers van het Rap op Stap kantoor. Bij dit kantoor kunnen mensen met een beperkt budget aan een goedkoop dagtarief een daguitstap boeken. We laten Eddy aan het woord.

Brugfiguur

“Eind 2015 deelde mijn toenmalige werkgever mij mee dat ik vanaf 01/08/2015 permanent mocht thuisblijven. Vermits ik tot dan toe altijd heb kunnen werken, eigenlijk nooit heb moeten stilzitten, nam ik me voor om tegen begin september, een maand later dus, te weten wat ik met mijn “vrije tijd” zou willen doen. Want al heb ik een vrij grote tuin, je kan die een aantal keren opkuisen, maar op een bepaald moment is die proper. Omdat de huidige WIGO-directeur toch wel wat betekend heeft voor mijn kinderen en mijn echtgenote met veel plezier geruime tijd leesmoeder was, ben ik eens met hem gaan samenzitten. Op de vraag: ‘Wat kan ik voor jou en de lagere school betekenen?’ stelde hij mij direct voor om ‘brugfiguur’ te worden. Jaar en dag bestaat er al zorg op school naar beneden toe. Een kind dat problemen heeft met lezen of rekenen, wordt op regelmatige basis persoonlijk geholpen. Hij stelde mij voor om de zorg naar boven toe mee te ondersteunen.”

Rekentijgers

“Zeven jaar geleden begeleide ik voor de eerste keer ‘Rekentijgers’ uit het vierde, het vijfde en het zesde leerjaar. Uitdagende rekensessies, zowel voor mij als voor de jongens en de meisjes die op maandagvoormiddag met mij samenwerken, waren en zijn nog altijd mijn deel. Het openbloeien, het zien groeien van een kind dat je drie opeenvolgende jaren begeleidt, kleurt mijn leven zowel als dat van dat kind. Zijn het altijd heldere kleuren? Neen, soms zijn ze iets feller. Soms valt er, langs mijn of hun kant, wat bij te kleuren. Maar kom je ze later nog eens tegen dan lopen ze je niet zomaar voorbij. Ze kennen nog mijn voornaam en roepen minstens een goedendag. Bij gelegenheid kan er zelfs een praatje af over wat zij nu doen, nu studeren. Min of meer op hetzelfde moment zocht Jozef Peeters leden voor het nieuwe Sinterklaascomité van Wildert. Na 25 jaar trouwe dienst aan Sinterklaas wilde het toenmalig comité, die zijn jaarlijkse intocht organiseerde, de fakkel doorgeven. Vermits je de kindervriend bij uitstek niet in de kou kan laten staan en het maar een beperkte, wel zeer intense, werkingsperiode is, ben ik direct mee op de kar gesprongen.”

‘t Kabaske

“Daar waar de Sinterklaasintocht door het vorige comité al tot in de puntjes was uitgewerkt, wist Jef met zijn team daar toch nog nieuwe accenten aan toe te voegen. Misschien minieme kleurverschillen voor de buitenwereld, maar belangrijke kleurtoetsen voor de kleinsten en de ouders die Sinterklaas welkom heten. Uiteraard doet de zondag van de intocht ons het meeste deugd met blije gezichten, muziek en een optreden van EJA of, zoals vorig jaar, van Goochelpiet, maar het voorbereidend werk, de nabespreking en het werkingsjaar afsluiten met het comité en hun partners met een hapje en een drankje is een gezellig en kleurrijk gebeuren. Om nog wat beter ingeburgerd te geraken in Essen, (mijn beroepsleven speelde zich meer dan 30 jaar af op de trein van en naar Brussel en in Brussel) stelde mijn echtgenote voor om eens contact op te nemen met ‘t Kabaske. Toen ik vertrok bij Marc Hense, de initiatiefnemer van deze Essense sociale kruidenier, had ik al het samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Ik trad ‘t Kabaske binnen als mogelijks geïnteresseerde vrijwilliger en kwam even later buiten als medewerker achter de kassa. Minstens één keer per maand sta ik daar op dinsdagnamiddag nog altijd achter de kassa. Ook door in contact te komen met de niet zo rooskleurige kant van het leven, kleur ik mijn leven, dat van de andere sociale kruideniervrijwilligers en dat van de klanten.”

Rap op Stap

“Op zijn beurt opende ‘t Kabaske – meer bepaald het sociaal welzijnswerk – weer andere deuren. Tijdens een inspiratiemoment in Borsbeek eind juni 2017 kreeg ik voor de eerste keer iets te horen over het ‘Fonds Vrijetijdsparticipatie’, de nu ook in de Noorderkempen beschikbare ‘Uitpas’ en ‘Rap op Stap’. Met dit laatste ben ik dan samen met een collega vrijwilliger van ‘t Kabaske binnen onze sociale kruidenier verder aan de slag gegaan. Begin 2018 werd ‘t Kabaske als sociale organisatie bij ‘Iedereen verdient Vakantie’ erkend. ‘t Kabaske, meer bepaald Dirk en ikzelf, konden het nodige doen opdat onze klanten tegen een veel interessantere toegangsprijs ook eens op daguitstap, dan wel op vakantie konden gaan naar dezelfde plaatsen net als een ander beter bemiddeld persoon. Er eens op uit mogen gaan zonder dat je speciaal wordt bekeken, want niemand weet dat je minder betaald hebt, doet hen stralen. Het doet hen, net zoals onszelf, al uitkijken naar de volgende uitstapgelegenheid. Moet ik je de kleurentinten nog beschrijven?”

Kleuren zullen ook hier in het rond spatten

“Schepen van Gezondheid Brigitte Van Aert stelde voor om een Rap op Stap-kantoor in het LDC, dat voor Jan en alleman, voor groot en klein, voor jong en oud toegankelijk is, op te richten. Vandaar dat ik dat daar nu ook met negen andere vrijwilligers kleur tracht te geven. Met ons Rap op Stap-kantoor hebben we nog een lange weg te gaan. Wij zijn nog maar net met de schilderwerken gestart. We hebben nog een babykleurtje, maar naarmate de tijd vordert, naarmate wij meer bekend worden bij de Essenaren, zullen ook hier weer de kleuren in het rond spatten.”

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook36
Twitter
Follow Me
Tweet